Přehled projektů předložených DP, a. s. do 11. výzvy OPPK

„Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)“

„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

 

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 28. 11 2012 v pořadí 11. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OPPK). Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. přitom mohl podávat žádosti v oblasti podpory 1.1 „Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy“. Žádosti v této výzvě je možné podávat až do 10. 1. 2014.

Na základě posouzení stupně přípravy investičních akcí připravovaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., které splňují kritéria OPPK, bylo rozhodnuto o podání žádostí o podporu u následujících projektů:

Otevřít popup