Fondy EU

 

Strukturální a investiční fondy

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

 

Fond soudržnosti (kohezní fond)

Národní fondy

Státní fond životního prostředí České republiky