Často kladené dotazy

Kdo má nárok na slevu v tarifní kategorii Osoby v hmotné nouzi?
V prostředku MHD jsem zapomněl osobní věc. Je šance, že bude nalezena a kde si ji můžu vyzvednout?

Pokud ve vozidle MHD ztratíte či zapomenete své věci, můžete nastalou situaci řešit dvěma způsoby:
Více informací

Jel jsem bez platného označeného jízdního dokladu a musím zaplatit pokutu. Kde ji můžu uhradit, a jde zaplatit platební kartou?

Pokutu lze uhradit osobně v Doplatkové pokladně (v budově Centrálního dispečinku nedaleko stanice metra a zastávky tramvají I. P. Pavlova, Na Bojišti 5, Praha 2), on-line prostřednictvím e-shopu DPP a bankovním převodem.
Více informací

Jak jezdí noční spoje?

Noční provoz v období cca od 0:00 do 4:30 nahrazuje denní linky metra, tramvají a autobusů. Páteří noční dopravy je devět tramvajových linek (91–99) v jednotném intervalu 30 minut (v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli 20 minut). Všechny noční tramvajové linky na sebe navazují v centrální přestupní zastávce Lazarská a některé linky také ve vybraných ostatních zastávkách.
Více informací

Kdy budou všechny stanice metra bezbariérově přístupné?

Oblastí ve které DPP dlouhodobě investuje, jsou bezbariérová opatření v metru pro usnadnění cestování občanům s pohybovým omezením a maminkám s kočárky. Zatímco v roce 1990 byla bezbariérově přístupná pouze jedna stanice (Vyšehrad), v roce 2000 to bylo 22 stanic a v současnosti je z celkového počtu 61 stanic metra bezbariérově přístupných již 46 stanic. Jedná se však o technicky a finančně velmi náročnou záležitost. Naposledy byla v květnu 2021 bezbariérově zprovozněna stanice Karlovo náměstí.
Více informací

Při dobíhání mi ujel autobus. Proč?

Problematika se může týkat autobusové i tramvajové dopravy. Každý z nás jistě někdy řešil situaci, zda dobíhat na spoj, již stojící v zastávce, nebo počkat na další. Zvláště lidé s lepší kondicí zřejmě zvolí první variantu. Někdy se ale stane, že na ně řidič vozidla nepočká. Tady je nutné pochopit, že ne vždy je to možné. Například v některých situacích řidič nemůže dobíhajícího člověka vidět – zejména tehdy, dobíhá-li k zadním dveřím. Záleží také na vzdálenosti, kterou musí překonat i na to, zda vozidlo nemá zpoždění.
Více informací

Co vše potřebuji pro vyřízení slevy na jízdném v kategorii Junior?
Co vše potřebuji pro vyřízení slevy na jízdném v kategorii Student?
Jak se prokazuje doprovod dítěte do 3 let?

Na území hlavního města Prahy v pásmech P, 0 a B může osoba doprovázející dítě do 3 let (do dne předcházejícímu dni 3. narozenin) využívat přepravu za zvláštní ceny jízdného (mimo vlaky PID a linku AE).
Více informací

Co potřebuji k vystavení Průkazky PID

Průkazka PID je papírová průkazka z Jízdenkového programu, ke které lze koupit časový kupon nebo ji lze použít jako doklad k prokázání nároku na slevu. Vydává se na počkání podle tarifní kategorie na prodejních místech DPP. Manipulační poplatek za vydání průkazky PID činí 60 Kč. Cena pouzdra činí 15 Kč.
Více informací

Proč je mi ve vozidle MHD někdy teplo a jindy zima?

Provozní předpis ukládá řidičům za povinnost zajistit ve vozidle přiměřenou tepelnou pohodu. Je nutno uvést, že teplota v prostoru pro cestující je ovlivňována řadou okolností, především přepravní poptávkou, četností zastávek na trase linky, v neposlední řadě i klimatickými podmínkami. Vnímání tepelné pohody jednotlivými cestujícími je však velmi subjektivní a bohužel může dojít k rozdílnému vnímání interiérové teploty.
Více informací

Funguje ve vozech MHD klimatizace?

V souladu se schválenými standardy kvality PID by měla být klimatizace zapnuta při venkovních teplotách od 22 °C výše. Standardy jsou platné pro nově soutěžená vozidla, dle technických a provozních možností je DPP uplatňuje i u stávajících či již dříve vysoutěžených vozidel. Řidič samozřejmě může s ohledem na teplotu v interiéru zapnout klimatizaci i při nižší venkovní teplotě.
Více informací

Které stanice metra disponují nástupní rampou pro vozíčkáře?

Díky instalované rampě se zminimalizuje rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, vozíčkáři se tak snadno dostanou do prvního vagónu metra. Rampy jsou montovány na základě priorit stanovených Pražskou organizací vozíčkářů postupně. Aktuálně jsou nástupní rampou vybaveny tyto stanice:
Více informací

Jak se zaregistrovat k odběru informačních SMS o stavu bezbariérových zařízení?

K nastavení zasílání informačních SMS zpráv je potřeba se zaregistrovat na webu www.dpp.cz a následně ověřit příslušné telefonní číslo.
Více informací

Kde najdu aktuální informace o přívozu?

Dopravní podnik hl. m. Prahy není provozovatelem přívozů. Informace o jejich provozu naleznete na https://pid.cz/mimoradnosti/

Jaké jízdné je za psa?

V rámci Prahy (kromě vlaků) cestující s platným jízdním dokladem PID v Praze (pásma P, 0 a B) může přepravit psa zdarma s výjimkou vlaků PID.
Více informací

Kde mohu reklamovat nesprávně nahraný kupón?

Každý cestující je při nákupu jízdního dokladu povinen zkontrolovat, zda obdržel kupón podle svých požadavků. Tato povinnost je ustanovena v Tarifu Pražské integrované dopravy.
Více informací

Co může být Identifikátor?

Identifikátor je nosič elektronické jízdenky – Lítačka, In Karta ČD, bezkontaktní platební karta, mobilní telefon s aplikací PID lítačka.

Kolik platí děti do 15 let?

Na území Prahy mají děti do 15 let nárok na bezplatnou přepravu za splnění následujících podmínek.
Více informací

Jsou výtahy funkční?

Zjistěte aktuální stav bezbariérových zařízení v metru.
Více informací

Jak se dopravit na letiště?

Pro dopravu na letiště můžete využít linky číslo 59 ze stanice metra na trase A – Nádraží Veleslavín, linky číslo 100 ze stanice metra B – Zličín nebo linky AE ze stanice metra C – Hlavní nádraží.

Jak objednat SMS jízdenku?

Odešlete SMS ve tvaru DPT42 (přestupní jízdenka na 90 minut) na telefonní číslo 90206.
Více informací

Jak jezdí Nostalgická linka číslo 23?

Od pondělí 16. května 2022 se můžete v ulicích Prahy opět setkávat s nostalgickou linkou číslo 23, která je plně obsluhována legendárními historickými vozy tramvají typu T3.
Více informací

Jak jezdí Airport Express?

Speciální autobusová linka, která nízkopodlažními autobusy (s rozšířeným prostorem pro uložení zavazadel) zajišťuje přímé propojení letecké, železniční a městské hromadné dopravy, jezdí denně od 5.30 do 22.00 hodin.
Více informací

Kdy jezdí lanovka na Petřín?

Lanová dráha na Petřín jezdí denně od 8.00 hodin do 23.00 hodin v intervalu 15 minut.
Více informací

Jak se dostanu do ZOO?

Od stancie metra na trase C – Nádraží Holešovice autobusem číslo 112 nebo tramvají číslo 17 do zastávky Trojská a dálé přestoupit na autobus číslo 112 směr Zoologická zahrada respektive Podhoří.

Kdy jezdí historická linka číslo 41?

Historická linka číslo 41 je v provozu zpravidla od jara do podzimu. V zimním období není linka v provozu.
Více informací

Kdy má otevřeno Muzeum MHD?

Muzeum MHD je otevřeno každou sobotu, neděli a ve dnech státních svátků od 9.00 hodin do 17.00 hodin.
Více informací

Jak poznám kde jsou ve vozidlech umístěné bezkontaktní platební terminály?

Ve všech tramvajových vozech v Praze je u prostředních dveří umístěn vždy jeden terminál oranžové barvy, výjimku tvoří pouze tramvaje typu 14T, ve kterých jsou terminály dva. V městských autobusech je terminál umístěn vždy jednotně v blízkosti druhých dveří bez ohledu na typ vozidla.
Více informací

Lze na terminálech platit pomocí Apple Pay a Google Pay?

Ano, lze využít obě tyto možnosti.

Potřebuji reklamovat provedení transakce a stržení peněz z účtu kartou, kterou jsem nahlásil svojí bance jako zcizenou/ztracenou.

Pokud byla provedena transakce ztracenou kartou, kontaktuje cestující svoji vydavatelskou banku a požádá o reklamaci transakce. Obsluha kontaktního místa dopravce držiteli karty žádné peníze nevrací.

Proč mi bezprostředně po nákupu jízdenky z terminálu byla z účtu odečtena částka 1 Kč?

U karet Mastercard ověřuje banka odečtením částky 1 Kč platnost karty (např. jestli není ztracená, zablokovaná nebo v nejištěném debetu). Transakce na 1 Kč se objeví v den přiložení karty k mobilnímu samoobslužnému odbavovacímu zařízení (MSZ). Dokončení této transakce se provede pátý den od nákupu jízdenky, tj. šestý den se cestujícímu ukáže na výpisu k účtu transakce, která sloučí všechny nákupy jízdenek během pěti dní. Pak se celý cyklus opět opakuje, tj. objeví se 1 Kč blokace a po pěti dnech opět zúčtuje banka částku za nákupy jízdenek během pěti dní (1 Kč je vrácena zpět na účet a je odečtena částka za využité jízdenky).

Lze na terminálech použít kartu, která není bezkontaktní?

Ne, zařízení jsou určena pouze pro bezkontaktní nákup jízdenek.

Splňuje jízdenka vytištěná z terminálu náležitosti daňového dokladu?

Ano, jízdenka má náležitosti zjednodušeného daňového dokladu.

Co dělat v případě fronty u terminálu (tj. cestující stráví ve vozidle MHD určitý čas čekáním bez platného jízdního dokladu)?

V případě, že cestující před ním provádí nákup jízdenky, musí vyčkat a zakoupit jízdenku neprodleně, jak to bude možné.

Co dělat v případě nefunkčního terminálu v momentě, kdy již nelze z vozu vystoupit a cestující nemá platný jízdní doklad?

V případě nefunkčnosti zařízení si musí cestující zajistit jízdenku jiným způsobem, např. může zakoupit jízdenku prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikace PID Lítačka. Musí tak učinit neprodleně po zjištění nefunkčnosti zařízení, jinak musí vystoupit na následující zastávce.

Co znamená informace: Transakce zamítnuta na displeji bezkontaktního terminálu?

Může se jednat o dvě příčiny. První příčinou jsou vyčerpané offline limity, druhou pak, že karta odmítá komunikovat s terminálem.
Více informací

Kolik má cestující času na zakoupení jízdenky přes bezkontaktní terminál ?

Cestující je povinen provést nákup jízdenky bezodkladně. Celá transakce trvá pouze několik sekund. Platební kartu by si měl připravit již před nástupem do vozidla.

Je možné nakoupit přes bezkontaktní terminál neoznačené jízdenky do zásoby?

Ne. V tramvajích lze zakoupit pouze již označené jízdenky. Pro nákup jízdenek do zásoby je třeba využít „klasické“ jízdenkové automaty.

Proč mám pro podání stížnosti využít přednostně kontaktní formulář na webových stránkách?

DPP si váží jakýchkoliv reakcí na poskytované služby svým zákazníkům, tedy cestujícím. V rámci zvyšování kvality služeb přivítáme Vaše podání k městské hromadné dopravě zajišťované Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Pochvaly nás těší a rádi je předáme těm, kterých se týkají. Samozřejmě nás zajímají i Vaše negativní zkušenosti, díky kterým můžeme pracovat na zlepšení námi nabízených služeb.
Více informací

Je nutné brousit koleje v nočních hodinách?

Ano, je to nutné. Broušení kolejí patří k pravidelné údržbě tratí. Praha je velkoměsto s velmi rozšířenou sítí MHD a krátkými intervaly mezi jednotlivými spoji. Proto není možné brousit koleje v době, kdy je provoz velmi hustý a každé sebemenší narušení jízdních řádů znamená kumulaci vozů, nedodržení stanovených odjezdů ze zastávek a následně také oprávněnou nespokojenost cestujících.
Více informací

Proč pro podání stížnosti nemůžu využít sociální sítě?

DPP pro podání stížnosti či pochval (obecně podnětů) na poskytované služby svým zákazníkům zřídil na webových stránkách kontaktní formulář, který je propojen se softwarovým nástrojem k vyřizování této agendy.
Více informací

Jaká jsou pravidla pro výstup a nástup předními dveřmi?

Na linkách na území města Prahy je umožněn nástup a výstup všemi dveřmi. Přední dveře doporučujeme využívat zejména při dotazu na řidiče a je určen také nevidomým nebo nevidomým se psem.
Více informací

Jak probíhají rozsáhlejší opravy pohyblivých schodů v metru?

Při rozsáhlejších opravách pohyblivých schodů – zejména při generálních a mimořádných – dochází poměrně velký počet podnětů cestujících na zdánlivou neaktivitu pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy s poukazem, že pohyblivé schody jsou odstaveny zbytečně a nepracuje se na nich. Je však třeba vysvětlit děje, které jsou za provozu s cestujícími nepozorovatelné a neexistuje o nich širší povědomí.
Více informací

Otevřít popup