Bezpečně na pohyblivých schodech

Vstupujete-li na pohyblivé schody, dbejte zvýšené opatrnosti, zejména při cestě s dětmi!

Při jízdě na pohyblivých schodech dodržujte následující pravidla:

 • přidržujte se pohyblivých madel,
 • stůjte vždy čelem a špičkami nohou ve směru jízdy pohyblivých schodů,
 • nestrkejte prsty pod gumovou část madla,
 • rodiče, držte při jízdě po pohyblivých schodech dítě za ruku,
 • rodiče, věnujte při jízdě na eskalátoru zvýšenou pozornost svým dětem,
 • nikdy se nepohybujte proti směru jízdy pohyblivých schodů,
 • po pohyblivých schodech neběhejte,
 • nedotýkejte se botou ani jinou částí oděvu bočnice pohyblivých schodů,
 • neopírejte se o boční stěny ani o madla pohyblivých schodů,
 • nesedejte na jednotlivé stupně schodů ani na pohyblivá madla,
 • dbejte zvýšené pozornosti při nástupu a výstupu z pohyblivých schodů.

 

Otevřít popup