Přehled projektů předložených DP, a. s. do výzvy 12/2021 SFŽP


NextGenerationEU (NGEU) je dočasný nástroj pro oživení a odolnost, který má pomoci napravit bezprostřední hospodářské a sociální škody způsobené koronavirovou pandemií, zvýšit udržitelnost a odolnost evropských ekonomik. Evropa tak vyjde z pandemie covidu-19 ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe přizpůsobená současným i budoucím výzvám.
 

Otevřít popup