Poskytování technických podkladů a vyjádření za DPP

 Poskytování podkladů dopravní a technické infrastruktury jednotky Dopravní cesta Tramvaje

Dopravní podnik hl. m. Prahy – jednotka Dopravní cesta Tramvaje (JDCT) poskytuje podklady jako vlastník dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí). 

 Poskytování podkladů o objektech a inženýrských sítích ve správě úseku technického – Metro

Dopravní podnik hl. m. Prahy – úsek technický – Metro (ÚTM) poskytuje podklady jako správce objektů a inženýrských sítí metra.

Svodná komise DPP

K předprojektové a projektové dokumentaci staveb vyžadují příslušné úřady (DESÚ a MHMP a MČ) písemné souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, podepsané statutárním zástupcem.

Otevřít popup