ROP Střední Čechy

Projekt „Nákup autobusů pro příměstskou dopravu - Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“ zahájen

V listopadu 2012 podal DP, a. s., žádost o podporu ze Středočeského regionálního programu (ROP NUTS II Střední Čechy), kde byla vypsána výzva č. 70 k předkládání projektů pro oblast podpory 1.2 – Autobusy, směrovaných na nákup vozidel. Žádost byla zpracovávána na nákup 2 ks autobusů pro obsluhu linky PID č. 340 do Roztok u Prahy. Realizací projektu dojde k modernizaci vozového parku DP, a. s., a zvýší se podíl ekologicky poháněných autobusů provozovaných v daném území. Realizací projektu také dojde k posílení dopravní dostupnosti hlavního města.

Rozhodnutím Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy ze dne 6. 3. 2013 byl uvedený projekt schválen k financování. Dne 13. 6. 2013 byla podepsána příslušná smlouva o financování. DP, a. s., tak může po nákupu obou vozidel obdržet podporu z EU ve výši 40 % ceny vozidel. Výběrové řízení na nákup autobusů formou JŘBU se SOR Libchavy již proběhlo, byla podána nabídka a byla podepsána příslušná smlouva o nákupu za cenu 4,9 mil. Kč za jedno vozidlo. Začátkem září 2013 již byly oba autobusy dodány DP, a. s., a dne 19. 9. 2013 byly slavnostně uvedeny do provozu za účasti zástupce Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Následně byla podána závěrečná monitorovací zpráva projektu včetně žádosti o platbu. Vyplacení dotace ve výši 3,920 mil. Kč proběhlo do konce roku 2013.

Otevřít popup