Kvalita

Kvalitní veřejná hromadná doprava v souvislosti se vzrůstajícím objemem přepravovaných osob významně přispívá k udržitelnému rozvoji v Praze a jejím okolí.

Politika kvality DPP

Jedním z našich preferovaných cílů je rozvoj v oblasti kvality se zaměřením na poskytování služeb pro vás – naše zákazníky. Vaše spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb se významně podílí na zvyšování naší konkurenceschopnosti ve vztahu k individuální automobilové dopravě a ostatním dopravcům.

Uvědomujeme si nutnost komunikace s našimi stávajícími i potencionálními zákazníky z řad široké veřejnosti, našimi zaměstnanci, zadavatelem služby a s partnerskými organizacemi, majícími zájem na naší prosperitě.

Ve vztahu ke spokojenosti našich zákazníků a zainteresovaných stran se především zaměřujeme na:

  • spolehlivost,
  • informovanost,
  • dostupnost,
  • bezpečnost,
  • komfort při cestování.

Mezinárodní standardy, z nichž v oblasti kvality vycházíme:

  • ISO 9001: Systém managementu kvality – Požadavky,
  • EN 13816: Doprava – Logistika a služby – Veřejná přeprava osob – definice jakosti služby, cíle a měření.

Ocenění v oblasti kvality

Ocenění Ambasador kvality ČR

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost obdržel ocenění „Ambasador kvality České republiky“ dne 11. listopadu 2019 od České společnosti pro jakost; v kategorii veřejný sektor tak obsadil 3. místo.