Kvalita

Kvalitní veřejná hromadná doprava v souvislosti se vzrůstajícím objemem přepravovaných osob významně přispívá k udržitelnému rozvoji v Praze a jejím okolí.

Politika kvality DPP

Jedním z našich preferovaných cílů je rozvoj v oblasti kvality se zaměřením na poskytování služeb pro vás – naše zákazníky. Vaše spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb se významně podílí na zvyšování naší konkurenceschopnosti ve vztahu k individuální automobilové dopravě a ostatním dopravcům.

Uvědomujeme si nutnost komunikace s našimi stávajícími i potencionálními zákazníky z řad široké veřejnosti, našimi zaměstnanci, zadavatelem služby a s partnerskými organizacemi, majícími zájem na naší prosperitě.

Ve vztahu ke spokojenosti našich zákazníků a zainteresovaných stran se především zaměřujeme na:

  • spolehlivost,
  • informovanost,
  • dostupnost,
  • bezpečnost,
  • komfort při cestování.

Mezinárodní standardy, z nichž v oblasti kvality vycházíme:

  • ISO 9001: Systém managementu kvality – Požadavky,
  • EN 13816: Doprava – Logistika a služby – Veřejná přeprava osob – definice jakosti služby, cíle a měření.

Ocenění v oblasti kvality

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost získal prestižní ocenění od České společnosti pro jakost „CZECH MADE“. Značka je DPP propůjčena na roky 2022 a 2023, vyjadřuje vysoký stupeň plnění kvalitativních požadavků v přepravě cestujících.

Ocenění Czech Made

Ocenění Ambasador kvality ČR

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost obdržel ocenění „Ambasador kvality České republiky“ dne 11. listopadu 2019 od České společnosti pro jakost; v kategorii veřejný sektor tak obsadil 3. místo.

 

Certifikáty kvality

Otevřít popup