Projekty financované z NPO

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost v současné době podal v rámci Národního plánu obnovy komponenty 2.4 – Čistá mobilita, Výzvy č. 3 dvě žádosti o podporu a v rámci Výzvy č. 4 také dvě žádosti o podporu, přičemž další budou následovat.

Příspěvek Evropské unie je 100 % ze způsobilých výdajů maximálně však do výše částky odpovídající součinu jednotkových nákladů a vykazované jednotky. Právní akty jsou procesně uzavírány se zprostředkujícím subjektem Ministerstva dopravy ČR, a to se Státním fondem dopravní infrastruktury.

Otevřít popup