Omezení a mimořádné události

Zrušit
363
Ukončeno
od 27. 10. 2020, 17:16
do 27. 10. 2020, 17:31
Spoj v úseku Modletice (17:16) - Čestlice (17:26) - Průhonice (17:34) - Opatov (17:50) proveden se zpožděním cca 15 min.
154, 175, 181, 182
Ukončeno
od 27. 10. 2020, 16:26
do 27. 10. 2020, 16:50
175
Budoucí
od 29. 10. 2020, 04:30
do 31. 10. 2020, 00:30
Z důvodu havarijní opravy teplovodu v Ruské ulici dochází ve čtvrtek 29. října 2020 a v pátek 30. října 2020 (vždy od zahájení do ukončení provozu) k dočasné změně trasy a zastávek pro linku číslo 175.
14, 16
Ukončeno
od 27. 10. 2020, 12:59
do 27. 10. 2020, 13:19
133, 136, 175, 207, 908, 909, 913
Probíhající
od 1. 8. 2020, 04:30
do 2. 11. 2020, 04:30
Z důvodu další etapy rekonstrukce vodovodního řadu a komunikace v ulici Koněvově v úseku Tachovské náměstí – Černínova dochází od soboty 1. srpna 2020 (od zahájení denního provozu) do pondělí 2. listopadu 2020 (do ukončení nočního provozu) k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 133, 136, 175, 207, 908, 909 a 913.
340
Ukončeno
od 27. 10. 2020, 12:34
do 27. 10. 2020, 12:32
Pravidelné spoje v trase: Dejvická (12:17) - Levý Hradec (12:42) - Dejvická (13:03) provedeny o cca 10-15 minut opožděně.
133, 175, 207, 908, 909
Budoucí
od 2. 11. 2020, 04:30
do odvolání
Z důvodu změny etap při rekonstrukci vodovodního řadu a komunikace v ulici Koněvově v úseku Prokopova - Rokycanova dochází od pondělí 2. listopadu 2020 (od zahájení denního provozu) do odvolání (přibližně do poloviny prosince) k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 133, 175, 207, 908 a 909.
110, 171, 181, 224, 259
Budoucí
od 2. 11. 2020, 04:30
do odvolání
Z důvodu opravy komunikace Broumarská dochází od pondělí 2. listopadu 2020 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad polovina prosince) k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 110, 171, 181, 224 a 259.
340
Ukončeno
od 27. 10. 2020, 11:42
do 27. 10. 2020, 12:07
Pravidelný spoj v trase: Levý Hradec (11:42) - Roztoky, nádraží (11:50) - Dejvická (12:03) dokončen o 25 minut opožděně.
101, 188
Ukončeno
od 27. 10. 2020, 06:50
do 27. 10. 2020, 11:00
Zpoždění až 20 minut.