Přehled projektů předložených DP, a.s. do 9. výzvy OPPK

„Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)“

„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

 

 

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 7. 5. 2012 v pořadí 9. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OPPK). Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. přitom mohl podávat žádosti v oblasti podpory 1.1 „Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy“.

Na základě posouzení stupně přípravy investičních akcí připravovaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., které splňují kritéria OPPK, bylo rozhodnuto o podání žádostí o podporu u 1 projektu a to bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek a příslušná žádost byla v předepsaném termínu 14. 6. 2012 odevzdána odboru fondů EU MHMP.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 21/31 schválilo dne 29. 11. 2012 svým usnesením č. 21/31 Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. podporu na tento projekt v rámci 9. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) ve výši 149 999 850 Kč.

Otevřít popup