Lanová dráha na Petřín

Provozní doba:

Celoročně mimo pravidelné výluky na jaře a na podzim.

Od 23. října 2021 v provozu od 8.00 do 23.00 hodin v intervalu 15 minut.

Jízdné:

  • Speciální jednotné nepřestupní jízdné za 60 Kč (jízdenky k zakoupení v automatech v zastávkách lanové dráhy).
  • Platným jízdním dokladem pro lanovku zůstávají i po 1. srpnu 2021 předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin a více, doklady pro cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady opravňující k bezplatné přepravě.
  • Od 1. srpna 2021 nejsou uznávány jízdní doklady platné pro jednotlivou jízdu pro území Prahy nebo pro území Prahy v kombinaci s vnějšími tarifními pásmy.

Vyloučení provozu pozemní lanové dráhy na Petřín:

Z důvodu výměny kol na obou vozech je lanová dráha mimo provoz ve čtvrtek 16. prosince 2021 (od zahájení do ukončení provozu).

Upozornění: Lanová dráha je bezbariérově nepřístupná.

Schéma přestupního uzlu Újezd

Schéma přestupní vazby mezi TRAM zastávkami Újezd a stanicí lanové dráhy

Technické parametry:

  • délka tratě: 510 m
  • počet zastávek: 3
  • počet vozů: 2
  • překonávaná výška: 130 m
  • největší sklon tratě: 298 ‰
  • rychlost jízdy: 4 m/s

 

Stručně o historii lanové dráhy na Petřín

Dne 25. července 1891 zahájila provoz pozemní lanová dráha na Petřín, její pohon byl na vodní převahu. Její provoz skončil v roce 1916 v souvislosti s 1. světovou válkou. Lanovka byla obnovena až v roce 1932, kdy byla zároveň přestavěna na elektrický pohon. Spolehlivě sloužila veřejnosti přes 30 let. V roce 1965 došlo na Petříně k rozsáhlým sesuvům půdy, které trať lanovky zničily. Znovu se lanovka na Petřín rozjela po dvacetileté přestávce v roce 1985, kdy byla začleněna do systému MHD.

Co spatříme na Petříně a Nebozízku

Ze stanice Nebozízek se naskytne návštěvníkům překrásný pohled na Pražský hrad i na hlavní město. Poblíž rozhledny je známé Bludiště – zrcadlová síň v Pavilonu českých turistů, který byl původně v roce 1891 umístěn na pražském Výstavišti a o rok později přenesen na své nynější místo. Pavilon je miniaturou středověké brány Špička, která byla součástí vyšehradského opevnění. V budově je také umístěn panoramatický obraz Hájení Prahy proti Švédům.

Lanová dráha prochází Hladovou zdí, kterou nechal postavil císař a král Karel IV. v letech 1360 - 1362. Své neobvyklé pojmenování získala na památku toho, že byla nouzovou stavbou umožňující zaměstnat pražské obyvatelstvo. Zeď tvořila součást středověkého opevnění města.

Na Petříně je také Štefánikova hvězdárna, která zahájila činnost v roce 1930.

Kostel sv. Vavřince, původně románský, doložený už v roce 1135 a přestavěný barokně v letech 1735 - 70, patřil v minulosti k tradičním poutním místům Pražanů.

Jedním z mnoha pomníků na Petříně je slavná socha básníka K. H. Máchy od J. V. Myslbeka, zhotovená v letech 1910 - 1912.

V oblasti Petřína můžeme spatřit zahrady Kinského, Lobkovickou, Nebozízek, U rozhledny, Růžový sad, Seminářskou a Strahovskou. Nejmladší je Růžový sad, založený v roce 1932.

Na Petříně se dochovala také část barokního opevnění Prahy - bastiony č. IV (sv. Karla), č. V (sv. Vavřince) a č. VI (sv. Vojtěcha).