Lanová dráha na Petřín

Provozní doba:

Celoročně mimo pravidelné výluky na jaře a na podzim.

Od 9. dubna 2022 v provozu od 8.00 do 23.00 hodin v intervalu 15/10 minut.

Pravidelné revize:

Během pravidelných revizí je lanová dráha mimo provoz.

 • jarní: od 20. března do 6. dubna 2023 včetně.
 • podzimní: od 9. října do 27. října 2023 včetně.

Jízdné:

 • Speciální jednotné nepřestupní jízdné za 60 Kč (jízdenky k zakoupení v automatech v zastávkách lanové dráhy).
 • Platným jízdním dokladem pro lanovku jsou předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin a více, doklady pro cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady opravňující k bezplatné přepravě.
 • Od 1. srpna 2021 nejsou uznávány jízdní doklady platné pro jednotlivou jízdu pro území Prahy nebo pro území Prahy v kombinaci s vnějšími tarifními pásmy.

Upozornění: Lanová dráha je bezbariérově nepřístupná.

Schéma přestupního uzlu Újezd

Schéma přestupní vazby mezi TRAM zastávkami Újezd a stanicí lanové dráhy

Technické parametry:

 • délka tratě: 510 m
 • počet zastávek: 3
 • počet vozů: 2
 • překonávaná výška: 130 m
 • největší sklon tratě: 298 ‰
 • rychlost jízdy: 4 m/s

 

Stručně o historii lanové dráhy na Petřín

Dne 25. července 1891 zahájila provoz pozemní lanová dráha na Petřín, její pohon byl na vodní převahu. Její provoz skončil v roce 1916 v souvislosti s 1. světovou válkou. Lanovka byla obnovena až v roce 1932, kdy byla zároveň přestavěna na elektrický pohon. Spolehlivě sloužila veřejnosti přes 30 let. V roce 1965 došlo na Petříně k rozsáhlým sesuvům půdy, které trať lanovky zničily. Znovu se lanovka na Petřín rozjela po dvacetileté přestávce v roce 1985, kdy byla začleněna do systému MHD.

Co spatříme na Petříně a Nebozízku

Ze stanice Nebozízek se naskytne návštěvníkům překrásný pohled na Pražský hrad i na hlavní město. Poblíž rozhledny je známé Bludiště – zrcadlová síň v Pavilonu českých turistů, který byl původně v roce 1891 umístěn na pražském Výstavišti a o rok později přenesen na své nynější místo. Pavilon je miniaturou středověké brány Špička, která byla součástí vyšehradského opevnění. V budově je také umístěn panoramatický obraz Hájení Prahy proti Švédům.

Lanová dráha prochází Hladovou zdí, kterou nechal postavil císař a král Karel IV. v letech 1360 - 1362. Své neobvyklé pojmenování získala na památku toho, že byla nouzovou stavbou umožňující zaměstnat pražské obyvatelstvo. Zeď tvořila součást středověkého opevnění města.

Na Petříně je také Štefánikova hvězdárna, která zahájila činnost v roce 1930.

Kostel sv. Vavřince, původně románský, doložený už v roce 1135 a přestavěný barokně v letech 1735 - 70, patřil v minulosti k tradičním poutním místům Pražanů.

Jedním z mnoha pomníků na Petříně je slavná socha básníka K. H. Máchy od J. V. Myslbeka, zhotovená v letech 1910 - 1912.

V oblasti Petřína můžeme spatřit zahrady Kinského, Lobkovickou, Nebozízek, U rozhledny, Růžový sad, Seminářskou a Strahovskou. Nejmladší je Růžový sad, založený v roce 1932.

Na Petříně se dochovala také část barokního opevnění Prahy - bastiony č. IV (sv. Karla), č. V (sv. Vavřince) a č. VI (sv. Vojtěcha). 

Otevřít popup