Lanová dráha na Petřín

 • Od soboty 23. května 2020 (od 9.00 hodin) zavádíme navýšení přepravní kapacitu vozu lanové dráhy na 100 osob
 • Z důvodu mimořádných opatření souvisejících s pandemií koronaviru je do odvolání nutné vstupovat do přepravních prostorů a vozů Lanové dráhy pouze se zakrytým nosem a ústy.
 • Do pátku 29. května 2020 nezastavují vozy ve stanici Nebozízek.
 • Pro jízdu lanovou dráhou platí všechny typy jízdenek MHD.
   

Upozornění: Lanová dráha je bezbariérově nepřístupná.

Provozní doba:

 • celoročně mimo pravidelné výluky na jaře a na podzim.
  • v zimním období (listopad – březen) jezdí od 9.00 do 23.20 hodin
  • v letním období (duben – říjen) jezdí od 9.00 do 23.30 hodin

Časový interval:

 • v zimním období (listopad – březen) jezdí od 9.00 do 21.45 hodin v intervalu 15 minut; od 22.00 do 23.30 hodin v intervalu 20 minut.
 • v letním období (duben – říjen) jezdí od 9.00 do 10.00 a od 18.00 do 23.30 hodin v intervalu 15 minut; od 10.00 – 17.50 hodin v intervalu 10 minut.

Pravidelné revize:

Během pravidelných revizí je lanová dráha mimo provoz.

 • jarní: od 9. března do odvolání
 • podzimní: od 5. října do 23. října 2020 včetně.

Technické parametry:

 • délka tratě: 510 m
 • počet zastávek: 3
 • počet vozů: 2
 • překonávaná výška: 130 m
 • největší sklon tratě: 298 ‰
 • rychlost jízdy: 4 m/s

Stručně o historii lanové dráhy na Petřín

Dne 25. července 1891 zahájila provoz pozemní lanová dráha na Petřín, její pohon byl na vodní převahu. Její provoz skončil v roce 1916 v souvislosti s 1. světovou válkou. Lanovka byla obnovena až v roce 1932, kdy byla zároveň přestavěna na elektrický pohon. Spolehlivě sloužila veřejnosti přes 30 let. V roce 1965 došlo na Petříně k rozsáhlým sesuvům půdy, které trať lanovky zničily. Znovu se lanovka na Petřín rozjela po dvacetileté přestávce v roce 1985, kdy byla začleněna do systému MHD.

Co spatříme na Petříně a Nebozízku

Ze stanice Nebozízek se naskytne návštěvníkům překrásný pohled na Pražský hrad i na hlavní město. Poblíž rozhledny je známé Bludiště - zrcadlová síň v Pavilonu českých turistů, který byl původně v roce 1891 umístěn na pražském Výstavišti a o rok později přenesen na své nynější místo. Pavilon je miniaturou středověké brány Špička, která byla součástí vyšehradského opevnění. V budově je také umístěn panoramatický  obraz Hájení Prahy proti Švédům.

Lanová dráha prochází Hladovou zdí, kterou nechal postavil císař a král Karel IV. v letech 1360 - 1362. Své neobvyklé pojmenování získala na památku toho, že byla nouzovou stavbou umožňující zaměstnat pražské obyvatelstvo. Zeď tvořila součást středověkého opevnění města.

Na Petříně je také Štefánikova hvězdárna, která zahájila činnost v roce 1930.

Kostel sv. Vavřince, původně románský, doložený už v roce 1135 a přestavěný barokně v letech 1735 - 70, patřil v minulosti k tradičním poutním místům Pražanů.

 

Jedním z mnoha pomníků na Petříně je slavná socha básníka K. H. Máchy od J. V. Myslbeka, zhotovená v letech 1910 - 1912.

V oblasti Petřína můžeme spatřit zahrady Kinského, Lobkovickou, Nebozízek, U rozhledny, Růžový sad, Seminářskou a Strahovskou. Nejmladší je Růžový sad, založený v roce 1932.

Na Petříně se dochovala také část barokního opevnění Prahy - bastiony č. IV (sv. Karla), č. V (sv. Vavřince) a č. VI (sv. Vojtěcha).