Kdy budou všechny stanice metra bezbariérově přístupné?

Oblastí ve které DPP dlouhodobě investuje, jsou bezbariérová opatření v metru pro usnadnění cestování občanům s pohybovým omezením a maminkám s kočárky. Zatímco v roce 1990 byla bezbariérově přístupná pouze jedna stanice (Vyšehrad), v roce 2000 to bylo 22 stanic a v současnosti je z celkového počtu 61 stanic metra bezbariérově přístupných již 46 stanic. Jedná se však o technicky a finančně velmi náročnou záležitost. Naposledy byla v květnu 2021 bezbariérově zprovozněna stanice Karlovo náměstí.

V současnosti se připravuje zahájení realizace výtahů ve stanicích Jiřího z Poděbrad, Českomoravská a studijně byla prověřena řada dalších stanic (Flora, Jinonice, Křižíkova, Radlická, Pražského povstání a Želivského), kde bude zahájena projektová příprava.

Podle strategie schválené Magistrátem hl. m. Prahy mají být všechny stanice metra plně bezbariérové do roku 2025. V některých stanicích to však půjde zajistit jen velmi obtížně vzhledem ke složitosti místních podmínek (např. Malostranská či Hradčanská).