Přehled projektů předložených DP, a. s. do 1. výzvy OPPK

„Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)“

„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 9. 1. 2008 1. výzvu k předkládání projektů  v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OPPK). Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., přitom mohl podávat žádosti v oblasti podpory 1.1 „Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy“.

Na základě posouzení stupně přípravy investičních akcí připravovaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., které splňují kritéria OPPK, bylo rozhodnuto o podání žádostí o podporu u 1 projektu a to Tramvajové trati Radlická a příslušná žádost byla v předepsaném termínu odevzdána odboru zahraničních fondů MHMP.

Následně Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 19. 6. 2008 schválilo svým usnesením č. 18/45 Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s., podporu v rámci 1. výzvy Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OPPK).
 

Otevřít popup