Přehled projektů předložených DP, a.s. do 8. výzvy OPPK

„Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)“

„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“

 

 

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 4. 5. 2011 v pořadí 8. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OPPK). Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. přitom mohl podávat žádosti v oblasti podpory 1.1 „Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy“.

Na základě posouzení stupně přípravy investičních akcí připravovaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., které splňují kritéria OPPK, bylo rozhodnuto o podání žádostí o podporu u 1 projektu a to RTT Podolské nábřeží a příslušná žádost byla v předepsaném termínu 31. 5. 2011 odevzdána odboru zahraničních fondů MHMP.

Následně Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 15. 9. 2011 schválilo svým usnesením č. 9/40 Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. podporu v rámci 8. výzvy Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost (OPPK) ve výši 117,757 mil. Kč.

Otevřít popup