Autobusy

Počet autobusů vhodných pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace zaznamenal v posledních letech nebývalý nárůst. K 31. prosinci 2019 měl Dopravní podnik ve svém evidenčním stavu celkem 1 228 autobusů, z toho již 1089 v nízkopodlažním provedení.

Podíl garantovaného nízkopodlažního vypravení se v pracovní den pohybuje kolem 70%, v nepracovní den pak kolem 87%. Garantované nízkopodlažní spoje zajišťuje Dopravní podnik na všech provozovaných autobusových linkách, přičemž část linek je dokonce plně nízkopodlažních. Nízkopodlažní autobusy jsou dle možností nasazovány i na negarantované spoje a celkové kilometrické výkony nízkopodlažních autobusů činí celotýdenně přes 85% všech autobusových výkonů Dopravního podniku.

Historický vývoj nízkopodlažnosti u autobusů

V Praze se první nízkopodlažní autobusy objevily na přelomu let 1994 a 1995. Do provozu byly uvedeny tři nízkopodlažní vozy Neoplan N4014/3, v následujícím roce pak první čtyři nízkopodlažní autobusy Karosa - Renault City Bus. Velký rozmach dopravy zajišťované nízkopodlažními vozy přišel v roce 2000, kdy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost nakoupil 80 nízkopodlažních autobusů. Tím se zvýšil jejich počet téměř dvojnásobně. Na konci roku 2000 tak bylo garantováno vypravení v rozsahu 123 nízkopodlažních vozů v pracovní dny, 72 v sobotu a 75 nízkopodlažních vozů v neděli.

Další nárůst garantovaných spojů byl postupný v závislosti na dodávkách nových autobusů, k výraznému zvýšení opět došlo v období 2010 - 2016. Počet a tím i procento nízkopodlažních autobusů se bude v nejbližších měsících nadále zvyšovat. Zlepšování podmínek pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace patří mezi jednu z priorit Dopravního podniku.

V této oblasti Dopravní podnik dlouhodobě spolupracuje především s Pražskou organizací vozíčkářů a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, se kterými jsou konzultovány zejména vnitřní úpravy jednotlivých nově dodávaných typů autobusů, včetně např. jednotlivých signalizačních prvků.

Výhody nízkopodlažního autobusu

Nízkopodlažní autobus Výhodou nízkopodlažního provedení je jednoznačně umožnění nástupu a výstupu osob na invalidním vozíku a zjednodušený nástup a výstup cestujících s dětským kočárkem. Význam však mají pro všechny cestující i samotného dopravce, protože umožňují snazší a rychlejší odbavení cestujících v zastávkách (například autobusy typu SOR mají více dveří, odbavení je proto plynulejší a výhodou je i možnost přístupu na plošinu pro kočárky z druhých i třetích dveří).

Nízkopodlažní autobusy veřejnost vnímá kladně, i tato problematika se ale někdy neobejde bez kritiky. Lidé někdy negativně vnímají fakt, že většina sedaček je umístěna na zvýšených částech podlahy. To ale není bezdůvodné. Autobus má řadu zařízení (od palivových nádrží po vzduchojemy a podobně), které je nutno umístit pod podlahou. Dříve u klasických typů bylo pod podlahou místa dost a nyní se využívají méně exponovaná místa pod sedačkami. Zjednodušeně lze říci, že schody, které byly původně ve dveřích, jsou přemístěny k sedačkám.

Garantované nízkopodlažní linky
Garance spočívá v tom, že označený spoj v jízdním řádu bude vždy proveden nízkopodlažním vozidlem. Garantované spoje jsou vyznačeny v zastávkových jízdních řádech symbolem invalidního vozíku. Jízdní řády autobusových linek naleznete v Portálu jízdních řádů. Dopravní podnik hlavního města Prahy v současné době garantuje nízkopodlažní spoje na všech svých autobusových linkách.

Dopravní podnik provozuje i zvláštní autobusovou linku H1

Kromě spojů zajišťovaných nízkopodlažními autobusy na pravidelných linkách provozuje DPP jednu zvláštní autobusovou linku. Tato linka je určena pro cestující se sníženou schopností pohybu a orientace; držitele průkazek TP, ZTP nebo ZTP/P; těhotné ženy (včetně jejich doprovodu) a pro cestující s dětmi do 3 let věku. Zvláštní autobusová linka spojuje bezbariérové bytové objekty na sídlištích s centrem města.

Zvláštní linky zajišťující přepravu osob s omezenou schopností pohybu na vozících linka H1          (jízdní řád on-line)
Chodov –  Petýrkova – U Kunratického lesa  – Na Proutcích  – Kunratická škola – IKEM – Nemocnice Krč – Poliklinika Budějovická – Pankrác – Pražského povstání – Jedličkův ústav – I. P. Pavlova – Hlavní nádraží – Florenc – Náměstí Republiky – Hlavní nádraží – I.P. Pavlova – Jedličkův ústav – Pražského povstání – Pankrác –  Poliklinika Budějovická – Nemocnice Krč – Petýrkova – U Kunratického lesa  

 Na linku jsou vypravovány 2 speciálně upravené autobusy typu Iveco Crossway LE. Vozy mají redukovaný počet sedadel a rozšířený prostor pro přepravu většího počtu vozíků (až 7 invalidních vozíků současně).