Pronájem reklamních ploch

Společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP), v rámci plnění interních pravidel a dodržování zásady hospodárnosti, otevřenosti a transparentnosti zpravidla neuzavírá se zájemci o reklamní využití majetku DPP jednotlivé dílčí smlouvy na konkrétní reklamní plochy, ale vybírá smluvní partnery na ucelené větší celky reklamních ploch na základě výběru smluvního partnera v rámci otevřených poptávkových řízení.

Poptávková řízení na dílčí části svého majetku vyhlašuje DPP průběžně dle potřeby, přičemž vyhlášení poptávkového řízení je vždy uveřejněno minimálně na internetových stránkách www.dpp.cz, kde zájemci naleznou rovněž předmět a podmínky konkrétního poptávkového řízení.

Na základě výsledků proběhlých poptávkových řízení jsou v současné době oprávněnými nájemci určených reklamních ploch na majetku DPP tyto společnosti:

BigBoard Praha, a.s.
  • vnější plochy karosérií a části interiéru tramvají 15T
  • vnější plochy karosérií autobusů SOR NB 12 a 18
  • plochy v metru osazené City-light vitrínami
RAILREKLAM, spol. s r.o.
  • celopolepy chodeb mezi přestupními stanicemi metra
  • balustrády eskalátorů v metru
  • reklamní rámečky B1 u eskalátorů v metru
  • reklamní rámečky a další rekl. plochy v soupravách metra
European Digital Industries a.s. zobrazovací systém v tunelu metra mezi stanicemi Bořislavka a Nádraží Veleslavín

Umisťování reklamních sdělení za společnost BigBoard Praha, a.s. a RAILREKLAM, spol. s r.o. obchodně zajišťuje dle prohlášení těchto smluvních partnerů DPP společnost MetroZoom s.r.o.

DPP výslovně upozorňuje zájemce, že umisťování reklamních sdělení na nepovolených plochách se zakazuje. Takové umístění reklamních sdělení se považuje za černou reklamu a DPP taková reklamní sdělení bez předchozího upozornění odstraní. DPP bude následně vymáhat veškerou škodu jemu vzniklou, a to včetně bezdůvodného obohacení, které je DPP podle právních předpisů oprávněn vymáhat rovněž po inzerentech prezentovaných takovými reklamními sděleními.

Pokud budete mít zájem o využití reklamních ploch na majetku DPP, obraťte se přímo na společnosti uvedené výše. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nám můžete napsat na kontaktní e-mail reklamni.plochy@dpp.cz.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
odbor Marketing a obchod

 

Otevřít popup