Národní program Životní prostředí

Pořízení osobních a dodávkových vozidel

V rámci výzvy č. 21/2017 Národního programu Životní prostředí předložil Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o poskytnutí podpory na projekt Pořízení osobních a dodávkových vozidel. Žádost byla schválena na základě vydaného Rozhodnutí č. 10721821 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Cílem projektu bylo snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže.

Realizací projektu došlo k pořízení 10 pětimístných elektromobilů (typ M1) v provedení BEV – pouze s pohonem baterií. Pořízená vozidla nahradila původní konvenční provozovaná vozidla, pořízená v letech 2004 – 2007.

Na projekt byla poskytnuta dotační podpora ve výši 2 500 000 Kč.

Realizace projektu proběhla v období 10/2018 – 06/2019.

Otevřít popup