Bezbariérové cestování v metru

Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení

V pražském metru je celkem 61 stanic, počítáme-li přestupní stanici na každé trati zvlášť. Bezbariérových je 46. Osoby se sníženou pohyblivostí, na invalidním vozíku a cestující s kočárky mohou pro vstup do stanice či výstup ze stanice ve 43 stanicích použít osobní výtahy či jejich kaskády. Ve třech stanicích jsou osazeny i šikmé schodišťové plošiny (Nové Butovice, Smíchovské nádraží a Strašnická), tato zařízení jsou svým principem určena hlavně pro cestující na invalidním vozíku a cestující s kočárky. 

V místech, kde není bezbariérový vstup, je přeprava vozíčkářů problematická, ne-li nemožná. Je to neblahým dědictvím z minulých let – podle tehdejší koncepce výstavby jednotlivých úseků byly až do roku 1990 stanice metra budovány bez možnosti bezbariérového přístupu. V současné době se Dopravní podnik problematikou bezbariérového zpřístupnění stanic intenzivně zabývá a jeho snahou je mít všechny stanice metra bezbariérově přístupné.

Seznam bezbariérových stanic dle tras metra

Informace o stavu bezbariérových zařízení

Cestující v pražské hromadné dopravě mohou získávat informace o stavu bezbariérových zařízení prostřednictvím bezplatných informačních SMS zpráv. Služba funguje v režimu 24/7.

K nastavení zasílání informačních SMS zpráv je potřeba se zaregistrovat na webu www.dpp.cz a následně ověřit příslušné telefonní číslo.

Jak si nastavit zasílání informačních SMS?

  1. Zaregistrujte se na  www.dpp.cz/registrace.
  2. Potvrďte vaši registraci kliknutím na ověřovací odkaz, který vám přijde do e-mailové schránky.
  3. Na webu www.dpp.cz (po přihlášení) klikněte vpravo nahoře na ikonu "Přihlášen" a následně na Můj účet (přímý odkaz: https://www.dpp.cz/muj-ucet/editace-udaju).
  4. Ověřte vaše telefonní číslo (9 číslic, SMS jsou zasílány pouze na telefonní čísla registrovaná u českých operátorů a jsou poskytovány bezplatně) jeho zadáním a následným opsáním bezpečnostního kódu, který vám přijde prostřednictvím SMS.
  5. Následně si ve formuláři vyberte konkrétní stanice, případně kompletní trasy metra, u kterých chcete získávat informace o stavu bezbariérových zařízení prostřednictvím SMS.
  6. Pro zrušení nebo změnu vybraných stanic (příp. celých tras) je potřeba se opět přihlásit na web www.dpp.cz a ve vašem uživatelském účtu si nastavit nové požadované stanice (příp. trasy metra) nebo je naopak zrušit.

Další na řadě? Jiřího z Poděbrad

DPP se snaží cestujícím s pohybovým a zrakovým omezením vyjít maximálně vstříc a vnímat jejich potřeby. Proto je pořadí důležitosti realizace bezbariérových přístupů do stanic metra projednáváno s organizacemi sdružujícími vozíčkáře a budoucí úpravy s dopadem na pohyb nevidomých cestujících jsou konzultovány se zástupci SONS (Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých). V uplynulém období byly uvedeny do provozu bezbariérové přístupy do stanic Opatov a Karlovo náměstí. Na financování těchto bezbariérových zpřístupnění byla získána podpora z fondů EU v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.
 

 

Aktuálně probíhá realizace bezbariérového zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad s předpokládaným otevřením v polovině roku 2024.

V řadě dalších stanic jsou zpracovány studie proveditelnosti a u některých z nich již byla zahájena projektová příprava. Jedná se např. o stanice Radlická, Hradčanská, Českomoravská, Náměstí Republiky a Křižíkova.

Plošina vyžaduje jiný způsob ovládání než výtahy

DPP nejčastěji zaznamenává poruchy šikmých pohyblivých plošin, které jsou instalovány ve stanicích Strašnická, Smíchovské nádraží a Nové Butovice. Značná část poruch je způsobena neznalostí obsluhy zařízení, která je však podrobně popsána v návodu k použití. Problémy vznikají hlavně u plošin, kde je jejich ovládání odlišné od ovládání výtahů. Při přivolání plošiny a pak po celou dobu jízdy se musí příslušný ovládač držet sepnutý, jinak se plošina zastaví. Pohyblivé plošiny jsou rovněž velmi častým terčem vandalů.

Samostatnou kapitolou jsou občasné poruchy bezbariérových zařízení. Mimo ty stanice, v nichž jsou k dispozici dva paralelně provozované osobní výtahy, je při každé poruše bezbariérový přístup znemožněn. Výluky - ať už plánované, nebo mimořádné z důvodu závady - pak bývají předmětem negativních reakcí cestující veřejnosti.

Bezbariérová zařízení mohou využívat všichni

Kabiny osobních výtahů jsou standardně vybaveny ovládacími prvky s popisy, tlačítka mají i znaky v Braillově písmu, v kabinách jsou i akustické hlásky, umožňující spojení s provozním (staničním) personálem. Ze strany cestujících (hlavně dětí) dochází v kabině ke zneužívání tlačítka pro přivolání pomoci v případě nouze; samotné kabiny výtahů pak velmi často nesou stopy jak „výtvarných snah“, jejichž odstraňování je pracné a nekončící, tak i krádeží a vandalismu (záměrné odcizování či poškozování zařízení); v poslední době se projevuje i rostoucí výtržnictví znečišťováním kabin bezdomovci nebo sociálně narušenými jedinci. Pokud byste byli svědky takového jednání, neváhejte okamžitě přivolat Policii ČR!

Bezbariérová zařízení jsou určena pro všechny cestující, přednostně však pro imobilní osoby a osoby s dětskými kočárky.

Nájezdové rampy

Překážkou pro snadný přístup handicapovaných cestujících - a zejména vozíčkářů - do vozů metra je horizontální mezera mezi hranou nástupiště a nástupní hranou vozidla (u všech vozů metra). Je nezbytná pro boční výkyv vozů, daný jejich odpružením a momentálním zatížením. Na tratích A + B jsou provozovány soupravy, složené z vozů typu 81-71M, které nemají odpružení vyrovnávající úroveň podlahy vozu s úrovní nástupiště bez ohledu na zatížení, i vertikální převýšení (nástupní hrana vozidla je výše než hrana nástupiště). Vliv na velikost horizontální mezery a vertikálního převýšení u vozů typu 81-71M má momentální zatížení vozu, opotřebení odpružení a ojetí kol.

Řešením pro usnadnění nástupu se staly nájezdové rampy, instalované již ve všech stanicích metra na trasách A a B, s výjimkou nástupní plošiny u 2. koleje ve stanici Zličín, kde je instalován pilotní projekt nástupištní stěny. Nájezdovými rampami minimalizujeme rozdíl mezi výškou nástupiště a podlahou vozidla, cestující se tak snadno dostanou do/z vagónu metra. Rampy byly realizovány vždy na místě zastavení prvních dveří, prvního vagonu soupravy. Na trase C soupravy metra typu M1 výškový rozdíl mezi podlahou vozidla a nástupištěm po zastavení automaticky vyrovnávají.

 

Otevřít popup