Vrácení jízdného

Otevírací doba: 
Pondělí - Pátek 6:00 – 12:45, 13:15 – 20:00
Sobota, neděle a svátky zavřeno

Každý cestující je při nákupu jízdního dokladu povinen zkontrolovat, zda obdržel jízdní doklad podle svých požadavků. Tato povinnost je ustanovena v Tarifu Pražské integrované dopravy.

Dle znění Tarifu je cestující povinen se při nákupu jízdního dokladu v papírové i elektronické podobě přesvědčit, zda mu byl jízdní doklad vydán podle jeho požadavků a vyznačené údaje odpovídají skutečnosti (část XIV., bod 13).

  • Pokud dojde k chybě, může klient jízdní doklad samozřejmě reklamovat bezprostředně po nákupu na příslušném prodejním místě.
  • V ostatních případech provádí reklamace jízdních dokladů ve formě elektronického záznamu ve spojení s identifikátorem nebo v papírové podobě k průkazce PID specializované pracoviště v budově Centrálního dispečinku MHD v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (nedaleko stanice metra a zastávky tramvají I. P. Pavlova). Odborně vyškolený personál zde posuzuje oprávněnost nároku cestujícího na vrácení jízdného a na základě doložených osobních dokladů provádí případné vrácení. Současně s tím provádí záznam o této změně přímo v databázi evidovaných časových jízdních dokladů.
  • Při vracení jízdného se postupuje dle platného Tarifu Pražské integrované dopravy. Cestující je při vrácení části jízdného za nevyužité časové jízdní doklady vždy povinen předložit jízdní doklad a doklad totožnosti (část XVIII., bod 10). V případě, že se cestující nemůže dostavit osobně, může pověřit jinou osobu, které po předložení jízdního dokladu, dokladu totožnosti svého i pověřující osoby, bude jízdné vráceno.
  • Provozní dobu pracoviště vrácení jízdného naleznete na tomto odkazu.

Vrácení jízdného za elektronický jízdní doklad:

  1. Cestující, kteří si zakoupí elektronický jízdní doklad platný pro příměstské linky nebo si zakoupí elektronický jízdní doklad na prodejních místech ve Středočeském kraji a využívají dopravu pouze v rámci Středočeského kraje, mohou žádat o vracení jízdného prostřednictvím vyplněné elektronické žádosti - formulář „Žádost o vrácení jízdného za nahraný elektronický časový kupon“. Při vracení jízdného se postupuje dle platného Tarifu Pražské integrované dopravy (část XVIII.).
  2. Obdobným způsobem lze žádat o vrácení jízdného za elektronický jízdní doklad, který byl omylem zakoupen duplicitně (pro území Prahy, pásmo P,0 nebo vnější tarifní pásma) – formulář „Reklamace“.

Vyplněný formulář zašlete na e-mailovou adresu: reklamacejizdneho@dpp.cz, do předmětu napište důvod vrácení.

Upozorňujeme, že tato emailová adresa není určena pro podávání žádosti o vrácení jízdného za jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky krátkodobé. 

Jízdné, ani alikvotní část se nevrací:

  • za celostátní zvýhodněné kupony ve výši 50% a ve výši 25% z ceny plnocenného jízdného po začátku jejich časové platnosti (vnější tarifní pásma)
  • za elektronické přenosné kupony ve spojení s anonymním identifikátorem

Dokumenty ke stažení: 

 

Otevřít popup