Vrácené jízdné

Z provozních důvodů dochází ke zkrácení otevírací doby.

Otevírací doba: 
Pondělí - Pátek 8.00 - 16.00
Sobota, neděle a svátky zavřeno

Každý cestující je při nákupu jízdního dokladu povinen zkontrolovat, zda obdržel kupon podle svých požadavků. Tato povinnost je ustanovena v Tarifu Pražské integrované dopravy. 

Podle něj je cestující povinen se při nákupu jízdního dokladu v papírové i elektronické podobě přesvědčit, zda mu byl jízdní doklad vydán podle jeho požadavků a vyznačené údaje odpovídají skutečnosti (část XII., bod 12). 

  • Pokud dojde k chybě, může klient kupon samozřejmě reklamovat bezprostředně po nákupu na příslušném prodejním místě.
  • V ostatních případech provádí reklamace elektronických kuponů nakoupených na identifikátor nebo časových kuponů v papírové podobě specializované pracoviště v budově Centrálního dispečinku MHD v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (nedaleko stanice metra a zastávky tramvají I. P. Pavlova). Odborně vyškolený personál zde posuzuje oprávněnost nároku cestujícího na vrácení jízdného a na základě doložených osobních dokladů provádí případné vrácení. Současně s tím provádí záznam o této změně přímo v databázi evidovaných časových kuponů. 
  • Při vracení jízdného se postupuje dle platného Tarifu Pražské integrované dopravy. Cestující je při vrácení části jízdného za nevyužité časové kupony vždy povinen předložit jízdní doklad a doklad totožnosti (část X., bod 10). V případě, že se cestující nemůže dostavit osobně, může pověřit jinou osobu, které po předložení jízdního dokladu, dokladu totožnosti svého i pověřující osoby, bude jízdné vráceno.
  • Provozní dobu pracovišti vrácené jízdné naleznete na tomto odkazu.

Vrácené jízdné za elektronický jízdní doklad platný pro příměstské linky a za elektronický jízdní doklad zakoupený na prodejních místech ve Středočeském kraji.

Cestující, kteří si zakoupí elektronický jízdní doklad platný pro příměstské linky nebo si zakoupí  elektronický jízdní doklad na prodejních místech ve Středočeském kraji a využívají dopravu pouze v rámci Středočeského kraje, mohou žádat o vracení jízdného prostřednictvím vyplněné elektronické žádosti - Žádost o vrácení jízdného za nahraný elektronický časový kupon.

Vyplněnou žádost zašlete na e-mailovou adresu: reklamacejizdneho@dpp.cz, do předmětu napište důvod vrácení. 
Reklamovat chybně nahraný kupon je samozřejmě možné ihned na příslušném prodejním místě případně také v budově Centrálního dispečinku MHD v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (nedaleko stanice metra a zastávky tramvají I. P. Pavlova). Při vracení jízdného se postupuje dle platného Tarifu Pražské integrované dopravy (část X). 

Žádost o vrácení jízdného za nahraný elektronický časový kupon