Žádosti o povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace na této stránce jsou zveřejněny povinně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Název

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Důvod a způsob založení

Obor činnosti, poslání, principy a vize společnosti.

Organizační struktura

Organizační struktura Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciové společnosti

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.

MĚNA ABO IBAN BIC kód/SWIFT ÚČEL POUŽITÍ
CZK 1930731349/0800 CZ4008000000001930731349 GIBACZPX běžný platební styk, platby v EUR

 

Výše uvedené číslo bankovního účtu neslouží k platbám přirážek z přepravy. Informace o možnosti platby přes bankovní účet naleznete zde

: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Žádosti o informace

Způsob a místo podání žádosti o informace:

  • Písemně – Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, odbor Právní, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
  • Elektronicky – e-mailem na adresu informace106@dpp.cz (Neslouží k vyřizování podnětů veřejnosti – pro tyto účely využijte kontaktního formuláře.)

Na e-mailové adrese  informace106@dpp.cz neposkytujeme informace k pohledávkám z přepravy, slevám na jízdném, podněty a stížnosti cestujících. Pro tyto dotazy použijte prosím kontaktní formulář.

Příjem žádosti a dalších podání

Způsob a místo podání žádosti a dalších podání:

  • Písemně – Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, odbor Právní, Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
  • Elektronicky – e-mailem na adresu informace106@dpp.cz (Neslouží k vyřizování podnětů veřejnosti – pro tyto účely využijte kontaktního formuláře.)
Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Formuláře

Nepovinný formulář žádosti o informace. Není podmínkou, aby byla žádost podána prostřednictvím tohoto formuláře.

Popis postupů – návod pro řešení životních situací

Popis životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů souvisejících s činností naší společnosti. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Tématicky rozdělené situace obsahují body, ve kterých najdete postup řešení.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

  • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
  • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
  • vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
  • Vyhledávání ve sbírce zákonů – portal.gov

Vydané předpisy

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Otevřít popup