Za lepší cestování v MHD

Stát se profesionálním řidičem je častým snem mnohých kluků i některých dívek. Realita je ale odlišná od představ mnohých z nich. Nestačí jen sedět za volantem či v kabině tramvaje. Řidič MHD musí mít nad vozem kontrolu, sledovat provoz, ale také dodržovat celou řadu pravidel a komunikovat s cestujícími. A právě to někdy může být složité.

Jaký by tedy měl být ideální řidič? Spolehlivý, zodpovědný, ochotný poradit a znalý předpisů. K tomu, aby ale tyto vlastnosti řidič mohl vůbec uplatnit, je zapotřebí, aby pravidla dodržovali i cestující a pomohli tak řidiči k naplňování jejich základních pracovních úkolů.

I cestující mohou řidičům pomoci při dodržování jízdního řádu rovnoměrným a včasným nástupem do vozidel nebo uvolněním vyhrazených míst pro kočárek či invalidní vozík.

Jedním z hlavních cílů řidičů DPP je spolehlivý a pravidelný provoz podle jízdního řádu. Spolehlivý řidič neodjíždí ze zastávek předčasně. Někdy se ovšem nevyhne zpoždění, které je způsobeno jízdou v koloně ostatních účastníků provozu. V takových případech řidič spolupracuje s dispečinkem na zajištění provozu alespoň v pravidelném intervalu.

I cestující mohou pomoci řidičům v dodržování jízdního řádu. Rovnoměrné využívání všech dveří vozidla nebo soupravy při nástupu či výstupu, uvolnění příslušného prostoru pro kočárek, invalidní vozík nebo jinou kompenzační pomůcku nebo včasná signalizace výstupu před zastávkou na znamení může výrazně urychlit odbavení cestujících, a tak zlepšit přesnost a pravidelnost provozu.

Cestující mohou získat stručnou dopravní informaci od řidiče pouze v zastávce, nikdy za jízdy. Složitější dotazy vám rádi zodpovíme na naší infolince.

Řidiči v případě potřeby pomohou a poradí cestujícím, kteří se na ně v zastávce obrátí se stručným dotazem. V případech operativních změn, mimořádných událostí nebo technických poruch řidič informuje cestující a dále případně zajišťuje i bezpečný výstup nebo přestup do jiného vozidla. Samozřejmostí je pro řidiče nízkopodlažních vozidel vyklopení nájezdové plošiny pro nástup nebo výstup cestujících na invalidním vozíku nebo používajících jinou kompenzační pomůcku. Řidič autobusu také rád prodá cestujícím jízdenku dle platného tarifu.

Ochotný řidič poskytuje dle možností dopravní informace i v běžném provozu. Z hlediska bezpečnosti však pouze v zastávkách a nikoliv za jízdy. V případě složitějších dotazů, jejichž zodpovězení vyžaduje delší čas a mohlo by způsobit zpoždění spoje, by se cestující měli obracet na informační linku Dopravního podniku: 296 19 18 17 nebo osobně navštívit některé z Infocenter.

Pro řidiče jsou předpisy zákonem. Ani cestující nesmí zapomínat na Smluvní přepravní podmínky a jejich pravidla. I vzájemná ohleduplnost přispívá k plynulosti a bezpečnosti MHD.

Dodržování všech stanovených předpisů je pro profesionálního řidiče samozřejmostí. Smluvní přepravní podmínky a přepravní řád stanovují řadu práv a povinností jak pro dopravce, tak i pro cestující. Některá ustanovení mohou být na první pohled velmi přísná, směřují však k zajištění bezpečné a kvalitní dopravy. Vzhledem k bezpečnosti vlastní i dalších cestujících je skutečně namístě respektovat pravidla a omezení pro přepravu většího počtu dětských kočárků, zásady po přepravu psů či jízdních kol nebo větších zavazadel. Z hlediska bezpečnosti je také nutné po celou dobu jízdy umožnit řidiči dostatečný výhled. Například do žlutě označeného prostoru u předních dveří autobusu vstupovat až po úplném zastavení autobusu nebo dodržovat dostatečnou vzdálenost od kabiny řidiče tramvaje.

Pravidla slušného chování sice závazná nejsou, ale jejich respektování rozhodně také přispívá k plynulosti a bezpečnosti provozu.

Hustý provoz přináší řadu rizikových situací. Cestující mohou řidiči ulehčit jízdu bezpečným nástupem, obezřetností v okolí stanic a dodržováním provozních pokynů.

Největší zodpovědnost řidičů spočívá v bezpečné jízdě, dodržování pravidel silničního provozu a předvídání potenciálně nebezpečných situací. I zodpovědný řidič se však bohužel někdy nevyhne v hustém pražském provozu náhlému zabrzdění v momentě, kdy je ohrožen jiným účastníkem silničního provozu.

Moderní vozidla jsou vybavena řadou prvků a technologií pro zvýšení bezpečnosti cestujících i řidičů. Technice ovšem mohou pomoci i sami cestující tím, že bezpečně přecházejí komunikaci v prostoru zastávek nebo na přechodech, dávají včas signál řidiči při nástupu a výstupu s kočárkem, nenastupují do tramvají a autobusů při zvukové a světelné signalizaci provázející zavírání dveří a v neposlední řadě respektují pokyny řidiče a chovají se ohleduplně k ostatním pasažérům.

 

Otevřít popup