Cestování se zvířaty

  • Ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem o rozměrech max. 50 × 60 × 80 cm 
  • Bez schrány může být přepravován pouze pes na krátkém vodítku a s nasazeným náhubkem „(pes se přepravuje na určeném místě, v povrchové dopravě se souhlasem řidiče)“ 
  • Přeprava psa je ve vnějších tarifních pásmech zpoplatněna dle Tarifu PID

V Praze (kromě vlaků) cestující s platným jízdním dokladem PID v Praze (pásma P, 0 a B) může přepravit psa zdarma s výjimkou vlaků PID. Přeprava psa ve vlaku stojí 20 Kč, pokud se cestující přepravuje na doklad PID.

Cestování se psem

  • Region (a vlaky v Praze): je-li pes umístěn v uzavřené schráně do rozměru 25×45×70 cm, přepravuje se zdarma. Zdarma lze přepravovat psa také pokud má cestující platnou předplatní jízdenku nebo krátkodobou jízdenku s platností 24 hodin (neplatí ve vlacích).
  • Jednorázové přepravné za psa ve schráně větší než 25×45×70 cm nebo beze schrány je 20 Kč. Časová a pásmová platnost této jízdenky je shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který psa přepravuje, maximálně však 300 minut.

 

Otevřít popup