DPP v datech

Provozně-technické ukazatele

ukazatel metro tramvaje autobusy trolejbusy celkem
počet linek 1. 3 35 142 1 181
délka linek 2. 65,4 556,7 1802,6 4,9 2429,6
průměrná cestovní rychlost (km/h) 35,65 19,51 24,94 24,50 26,15
dopravní výkony (v tis. vozkm) 56 660 36 072 59 781 7 152 520
počet přepravených osob (v tis.) 251 423 238 778 222 885 38 713 124

Poznámka: 1. = bez lanové dráhy, historických a nostalgických linek, včetně linky č. 19 zavedené v roce 2021.
Poznámka: 2. = bez lanové dráhy, historických a nostalgických linek.

Ekonomické ukazatele

Popis Parametry
počet zaměstnanců 11 215
tržby z jízdného PID (v tis. Kč) 2 800 925
účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (v tis. Kč) 1 602 534
účelové investiční dotace ze strukturálních fondů EU (v tis. Kč) 47 038

Vozový park

Následující přehled uvádí provozní (evidenční) stav vozů. Historické vozy nejsou zahrnuty.

Metro

typ vozu počet
celkem 730
81-71M (modernizovaný) 465
M1 265

Tramvaje

typ vozu druh vozu počet
celkem   811
T3 R.P sólový 347
T3 R.PLF (nízkopodlažní) sólový 35
T3 M, T3 SU sólový 43
T6A5 sólový 28
KT8N2 (nízkopodlažní) kloubový 51
14T (nízkopodlažní) kloubový 57
15T (nízkopodlažní) kloubový 250

Autobusy

typ vozu druh vozu počet
celkem   1 241
Solaris U 10,5 (nízkopodlažní) midi 18
Solaris BN 8,9LE (nízkopodlažní) midi 40
SOR BN 8,5 (nízkopodlažní) midi 21
Karosa B951 standardní 51
Citybus, Citelis (nízkopodlažní) standardní 22
Crossway (nízkopodlažní) standardní 10
SOR NB 12, BN 12, NS 12, EBN 11 (nízkopodlažní) standardní 572
Karosa B961 kloubový 3
SOR NB 18 (nízkopodlažní) kloubový 493
CITY (nízkopodlažní) kloubový 11

Trolejbusy

typ vozu druh vozu počet
celkem   1
Škoda 24Tr Irisbus (nízkopodlažní) standardní 1

Poznámka: Data jsou shromážděna k 31. 12. 2020, ekonomické ukazatele se vztahují k roku 2020.