DPP v datech

Provozně-technické ukazatele

ukazatel metro tramvaje autobusy trolejbusy celkem
počet linek 1. 3 35 143 1 182
délka linek 1. 65,4 563,9 1819,4 4,9 2453,6
průměrná cestovní rychlost (km/h) 35,65 19,45 24,93 24,50 26,13
dopravní výkony (v tis. vozkm) 56 791 54 047 60 902 0,27 171 740,27
počet přepravených osob (v tis.) 237 946 225 630 183 755 0,3 647 331,3

Poznámka: 1. = bez lanové dráhy, historických a nostalgických linek.

Ekonomické ukazatele

Popis Parametry
počet zaměstnanců 10 996
tržby z jízdného PID (v tis. Kč) 2 861 739
účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (v tis. Kč) 1 254 994
účelové investiční dotace ze strukturálních fondů EU (v tis. Kč) 196 070

Vozový park

Následující přehled uvádí provozní (evidenční) stav vozů. Historické vozy nejsou zahrnuty.

Metro

typ vozu počet
celkem 730
81-71M (modernizovaný) 465
M1 265

Tramvaje

typ vozu druh vozu počet
celkem   770
T2 sólový 2
T3 R.P sólový 337
T3 R.PLF (nízkopodlažní) sólový 35
T3 M, T3 SU sólový 36
T6A5 sólový 2
KT8N2 (nízkopodlažní) kloubový 53
14T (nízkopodlažní) kloubový 55
15T (nízkopodlažní) kloubový 250

Autobusy

typ vozu druh vozu počet
celkem   1 211
Solaris U 10,5 (nízkopodlažní) midi 40
Solaris BN 8,9LE (nízkopodlažní) midi 40
SOR BN 8,5 (nízkopodlažní) midi 21
Karosa B951 standardní 4
Citybus, Citelis (nízkopodlažní) standardní 5
Crossway (nízkopodlažní) standardní 10
SOR NB 12, BN 12, NS 12, EBN 11 (nízkopodlažní) standardní 589
Karosa B961 kloubový 3
SOR NB 18 (nízkopodlažní) kloubový 498
CITY (nízkopodlažní) kloubový 1

Elektrobusy

typ vozu druh vozu počet
celkem   14
Škoda E´City 36BB  standardní 14

Trolejbusy

typ vozu druh vozu počet
celkem   1
Škoda 24Tr Irisbus (nízkopodlažní) standardní 1

Poznámka: Data jsou shromážděna k 30. 9. 2022, provozně-technické a ekonomické ukazatele se vztahují k roku 2021.