DPP v datech

Provozně-technické ukazatele

ukazatel metro tramvaje autobusy celkem
počet linek 1. 3 34 145 182
délka linek 1. 65,4 557,3 1827,4 2450,1
průměrná cestovní rychlost (km/h) 35,65 18,56 25,16 26,45
dopravní výkony (v tis. vozkm) 58 128 42 661 64 287 165 076
počet přepravených osob (v tis.) 435 586 371 765 355 614 1 165 031

Poznámka:

  1. bez lanové dráhy a historické (nostalgické) linky.

Ekonomické ukazatele

Popis Parametry
počet zaměstnanců 10 994
tržby z jízdného PID (v tis. Kč) 4 032 661
účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (v tis. Kč) 65 741
účelové investiční dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč) 0
účelové investiční dotace ze strukturálních fondů EU (v tis.Kč) 0

Vozový park

Následující přehled uvádí provozní (evidenční) stav vozů. Historické vozy a zájezdový autobus nejsou zahrnuty.

typ vozu počet
celkem 730
81-71M (modernizovaný) 465
M1 265
typ vozu druh vozu počet
celkem   830
T3 R.P sólový 348
T3 R.PLF (nízkopodlažní) sólový 34
T3 M sólový 23
T3 SU sólový 17
T6A5 sólový 82
KT8N2 (nízkopodlažní) kloubový 48
14T (nízkopodlažní) kloubový 57
15T (nízkopodlažní) kloubový 221

 

typ vozu druh vozu počet
celkem   1 169
Ikarus E91 (nízkopodlažní) midi 4
Solaris BN 8,9LE (nízkopodlažní) midi 40
SOR BN 8,5 (nízkopodlažní) midi 21
Karosa B931 standardní 17
Karosa B951 standardní 131
Citybus, Citelis (nízkopodlažní) standardní 224
Crossway (nízkopodlažní) standardní 9
SOR NB 12, BN 12, EBN 11 (nízkopodlažní) standardní 241
MC CapaCity L (nízkopodlažní) kloubový 1
Karosa B941 kloubový 59
Karosa B961 kloubový 29
SOR NB 18 (nízkopodlažní) kloubový 352
CITY (nízkopodlažní) kloubový 41

Poznámka: Data jsou shromážděna k 31. 12. 2017.