DPP v datech

Provozně-technické ukazatele

ukazatel metro tramvaje autobusy trolejbusy celkem/⌀
počet linek 1. 3 35 150 2 * 190
délka linek 1. 65,4 580,2 1870,3 19,5 * 2535,4
průměrná cestovní rychlost (km/h) 35,65 19,37 24,94 22,95 25,7
dopravní výkony (v tis. vozkm) 58 847 37 669 65 046 54 161 640
počet přepravených osob (v tis.) 361 048 347 107 252 207 182 960 544

Poznámka: 1. = bez lanové dráhy, historických a nostalgických linek.

Ekonomické ukazatele

Popis Parametry
počet zaměstnanců 11 214
tržby z jízdného PID (v tis. Kč) 4 201 572
účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (v tis. Kč) 5 618 736
účelové investiční dotace ze strukturálních fondů EU (v tis. Kč) 367 863

Vozový park

Následující přehled uvádí provozní (evidenční) stav vozů. Historické vozy nejsou zahrnuty.

Metro

typ vozu počet
celkem 730
81-71M (modernizovaný) 465
M1 265

Tramvaje

typ vozu druh vozu počet
celkem   782
T3 R.P sólový 337
T3 R.PLF (nízkopodlažní) sólový 45
T3 M sólový 19
KT8N2 (nízkopodlažní) kloubový 56
14T (nízkopodlažní) kloubový 55
15T (nízkopodlažní) kloubový 250
Retro vozy   20

Autobusy

typ vozu druh vozu počet
celkem   1 223
Solaris U 10,5 (nízkopodlažní) midi 40
Solaris U BN 8,9LE (nízkopodlažní) midi 40
SOR BN 8,5, SOR ICN 9,5 (nízkopodlažní) midi 40
Crossway LE 12, LE 14,5 (nízkopodlažní) standardní 14
SOR NB 12, BN 12 (nízkopodlažní) standardní 563
Škoda E´City 36BB standardní elektro 14
SOR NS, NB 18 (nízkopodlažní) kloubový 497
Streetway 18 (nízkopodlažní) kloubový 15
Retro vozy   12

Trolejbusy

typ vozu druh vozu počet
celkem   36 *
Škoda 24Tr Irisbus (nízkopodlažní) standardní 1
SOR TNS 18 kloubový 15 *
Škoda–Solaris 24m kloubový 20 *

Poznámka: Data jsou shromážděna k 31. 12. 2023, provozně-technické a ekonomické ukazatele se vztahují k roku 2023.
* data k 1. 4. 2024

Otevřít popup