DPP v datech

Provozně-technické ukazatele

ukazatel metro tramvaje autobusy trolejbusy celkem
počet linek 1. 3 35 148 1 187
délka linek 1. 65,4 569,5 1852,7 11,5 2499,1
průměrná cestovní rychlost (km/h) 35,65 19,47 24,94 23,34 23,1
dopravní výkony (v tis. vozkm) 58 941 38 412 64 223 3 161 603
počet přepravených osob (v tis.) 338 136 315 436 236 401 16 889 989

Poznámka: 1. = bez lanové dráhy, historických a nostalgických linek.

Ekonomické ukazatele

Popis Parametry
počet zaměstnanců 10 987
tržby z jízdného PID (v tis. Kč) 3 797 948
účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (v tis. Kč) 1 970 577
účelové investiční dotace ze strukturálních fondů EU (v tis. Kč) 417 233

Vozový park

Následující přehled uvádí provozní (evidenční) stav vozů. Historické vozy nejsou zahrnuty.

Metro

typ vozu počet
celkem 730
81-71M (modernizovaný) 465
M1 265

Tramvaje

typ vozu druh vozu počet
celkem   781
T3 R.P sólový 347
T3 R.PLF (nízkopodlažní) sólový 35
T3 M sólový 19
KT8N2 (nízkopodlažní) kloubový 54
14T (nízkopodlažní) kloubový 56
15T (nízkopodlažní) kloubový 250
Retro vozy   20

Autobusy

typ vozu druh vozu počet
celkem   1 225
Solaris U 10,5 (nízkopodlažní) midi 40
Solaris BN 8,9LE (nízkopodlažní) midi 40
SOR BN 8,5 (nízkopodlažní) midi 21
Crossway (nízkopodlažní) standardní 10
SOR NB 12, BN 12, NS 12, EBN 11 (nízkopodlažní) standardní 589
Škoda E´City 36BB standardní elektro 14
SOR NB 18 (nízkopodlažní) kloubový 498
CITY (nízkopodlažní) kloubový 1
Retro vozy   12

Trolejbusy

typ vozu druh vozu počet
celkem   1
Škoda 24Tr Irisbus (nízkopodlažní) standardní 1

Poznámka: Data jsou shromážděna k 31. 12. 2022, provozně-technické a ekonomické ukazatele se vztahují k roku 2022.

Otevřít popup