DPP v datech

Provozně-technické ukazatele

ukazatel metro tramvaje autobusy trolejbusy celkem
počet linek 1. 3 34 141 1 179
délka linek 1. 65,4 556,7 1820,4 4,9 2447,4
průměrná cestovní rychlost (km/h) 35,65 18,51 24,98 24,50 25,91
dopravní výkony (v tis. vozkm) 60 894 40 268 65 658 39 166 883
počet přepravených osob (v tis.) 440 489 371 104 360 821 115 1 172 529

Poznámka: 1. = bez lanové dráhy a historické (nostalgické) linky.

Ekonomické ukazatele

Popis Parametry
počet zaměstnanců 11 039
tržby z jízdného PID (v tis. Kč) 4 081 217
účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (v tis. Kč) 753 704
účelové investiční dotace ze státního rozpočtu (v tis. Kč) 2 500
účelové investiční dotace ze strukturálních fondů EU (v tis. Kč) 113 316

Vozový park

Následující přehled uvádí provozní (evidenční) stav vozů. Historické vozy a zájezdový autobus nejsou zahrnuty.

Metro

typ vozu počet
celkem 730
81-71M (modernizovaný) 465
M1 265

Tramvaje

typ vozu druh vozu počet
celkem   850
T3 R.P sólový 347
T3 R.PLF (nízkopodlažní) sólový 35
T3 M, T3 SU sólový 43
T6A5 sólový 70
KT8N2 (nízkopodlažní) kloubový 48
14T (nízkopodlažní) kloubový 57
15T (nízkopodlažní) kloubový 250

Autobusy

typ vozu druh vozu počet
celkem   1 228
Ikarus E91 (nízkopodlažní) midi 4
Solaris BN 8,9LE (nízkopodlažní) midi 40
SOR BN 8,5 (nízkopodlažní) midi 21
Karosa B951 standardní 103
Citybus, Citelis (nízkopodlažní) standardní 96
Crossway (nízkopodlažní) standardní 9
SOR NB 12, BN 12, EBN 11 (nízkopodlažní) standardní 448
Karosa B941 kloubový 11
Karosa B961 kloubový 25
SOR NB 18 (nízkopodlažní) kloubový 452
CITY (nízkopodlažní) kloubový 19

Poznámka: Data jsou shromážděna k 31. 12. 2019, ekonomické ukazatele se vztahují k roku 2019.