RTT Evropská

V rámci 11. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) na odbor fondů EU na MHMP, vyhlášené 28. 11. 2012, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „Rekonstrukce tramvajové trati Evropská“.

Celkové výdaje projektu podle projektové žádosti dosahují částky 195,955 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 123,585 mil. Kč. Po schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy ve funkci řídícího orgánu OPPK tak Dopravní podnik hl. m. Prahy získá z ERDF a rozpočtu MHMP podporu ve výši cca 114 mil. Kč.

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati. Je lokalizován na území městské části Prahy 6 v katastrálních územích Vokovice, Veleslavín a Dejvice a zprostředkovaně má dopad na celé území Prahy. Projekt zahrnuje tramvajové trati Evropská ve třech úsecích, které nejsou rekonstruovány v rámci stavby V. provozního úseku trasy A metra Dejvická – Motol. Jsou to:

 • výměna kolejové konstrukce v kruhové křižovatce na Vítězném náměstí,
 • kompletní rekonstrukce kolejové konstrukce v úseku od zastávky tramvají Sídliště Červený vrch (křižovatka Nigerijská x Evropská) až 100 m před křižovatku ulic Evropská x Veleslavínská x Vokovická,
 • kompletní rekonstrukce kolejové konstrukce v úseku od staveniště stanice metra V.A Veleslavín (150 m za křižovatkou Evropská x Veleslavínská x Vokovická) až ke křižovatce Evropská x Za Vokovickou vozovnou včetně příjezdu k vozovně.

Součástí stavby je rekonstrukce stávajících tramvajových zastávek Vozovna Vokovice a Červený Vrch.

Projekt byl realizován v období září 2013 – březen 2014 a představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního města Prahy.

Hlavní účely projektu jsou tyto:

 • zlepšení vnitřní i vnější dopravní obslužnosti daného území kapacitní, ekologicky příznivou veřejnou dopravou,
 • zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu,
 • zkrácení přepravních časů,
 • snížení hlukové zátěže (kolejnice S49),
 • zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu,
 • zajištění bezbariérových přístupů k zastávkám MHD doplněných prvků pro slabozraké a nevidomé, zábradlím s přístřešky
 • zkvalitnění informací pro cestující,
 • snížení negativních vlivů tramvajového provozu na okolní zástavbu.
Otevřít popup