Výše přirážky

V provozu PID je výše přirážky (pokuty) k jízdnému stanovena takto:

  • 1500 Kč – základní přirážka při přepravě cestujícího bez platného jízdního dokladu, která se snižuje na 800 Kč, když je zaplacena na místě kontroly nebo nejpozději 15. kalendářní den ode dne kontrolydoplatkové pokladně. Postih v doplatkové pokladně je možné zaplatit nejdříve následující pracovní den od 13.00 hodin. V případě odebrané časové jízdenky ji lze vyzvednout v tomtéž období po předložení Zápisu o provedené přepravní kontrole a zaplacení snížené přirážky. Prokáže-li se cestující při přepravní kontrole padělaným jízdním dokladem (napodobeninou jízdního dokladu), jízdním dokladem pozměněným či upraveným, snížení přirážky se neposkytuje!
  • 400 Kč – přirážka za porušení ustanovení Zákona č. 111/1994 Sb., Zákona č. 266/1994 Sb., Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb.a Smluvních přepravních podmínek. Přirážka se při placení na místě kontroly ani, dodatečně v doplatkové pokladně nesnižuje.
  • 200 Kč – přirážka při nezaplaceném přepravném (za zavazadlo a psa), která se snižuje na 100 Kč, když je zaplacena na místě kontroly, nebo nejpozději 15. kalendářní den ode dne kontroly v doplatkové pokladně. Přirážku v  doplatkové pokladně je možné zaplatit nejdříve následující pracovní den od 12.30 hodin.
  • 50 Kč – přirážka při zapomenuté časové jízdence, která byla vydána na základě poskytnutých osobních údajů, s měsíční nebo delší dobou platnosti a platné v době kontroly. Tuto skutečnost je nutné prokázat v doplatkové pokladně mezi následujícím pracovním dnem od 12.30 hodin až 15. dnem od uložení přirážky.

Upozornění: Nárok na přirážku 50 Kč nevzniká u jízdenek s kupónem zakoupeným po provedené přepravní kontrole a v případě převzetí dluhu za druhou osobu.