Profil společnosti

Městský dopravní podnik byl založen 1. září 1897 pod názvem Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. V té době se kromě provozování městské hromadné dopravy zabývaly i výrobou a distribucí elektřiny. V roce 1946 byly Městské podniky pražské po znárodnění energetiky a postupném oddělení elektráren, plynáren a vodáren přeměněny na Dopravní podniky hlavního města Prahy. Název podniku, jeho organizace a řízení se v pozdějších letech několikrát změnily. V roce 1991 byl Dopravní podnik přeměněn na akciovou společnost, jejímž jediným vlastníkem je hlavní město Praha.

Jsme také akcionářem v obchodních společnostech, jejichž činnost souvisí s dopravou. Věnujeme velkou pozornost zvýšení kvality služeb, a to od nabídky jízdenek, sítě předprodejních míst a automatů, pravidelnosti dopravy, zavádění preference MHD, možnosti parkování na záchytných parkovištích P+R až po celkovou komunikaci s cestujícími.

Metro

Síť metra tvoří páteř celého systému MHD a cestující mohou využívat 61 stanic na třech linkách A, B a C, jejichž délka činí 65,4 km. V souladu s trendem zpřístupnění dopravy i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace jsou stanice uvedené do provozu v poslední době vybaveny výtahy nebo bezbariérovým přístupem. Vozový park čítal k 31. 12. 2021 celkem 730 vozidel, rozmístěných ve 3 depech: Kačerov, Zličín a Hostivař. V pražském metru se používají dva základní typy vozů spojovaných standardně do pětivozových souprav. Vozy typu M1 zajišťují provoz na lince C a jsou vypravovány z depa Kačerov. Druhý používaný typ, zajišťující provoz linek A a B, nese označení 81-71M a jedná se o vozy vzniklé rekonstrukcí starších sovětských vozů typu 81-71.

Tramvaje

Provoz na síti tramvajových tratí o délce 143 km k 31. 12. 2021 zajišťovalo 26 denních a 9 nočních linek, jejichž souhrnná délka činila 563,9 km. Dopravní podnik má 770 provozních tramvají, z toho je 393 nízkopodlažních. Tramvajových vozoven má Dopravní podnik 7 – Hloubětín (aktuálně ve stavbě), Kobylisy, Motol, Pankrác, Strašnice, Vokovice a Žižkov. Vozový park tramvají tvoří klasické jednosměrné tramvajové vozy řady T a druhou skupinu tvoří vozy článkové. Jednotka Provoz Tramvaje zajišťuje také provoz na lanové dráze na Petřín a lanové dráze v ZOO v Troji. Trať lanové dráhy na Petřín má délku 510,4 m a překonává výškový rozdíl 130,45 m. Sedačková lanová dráha v Zoologické zahradě je jednolanová oběžná lanová dráha s pevnými závěsy. Její šikmá délka je 105,9 m a překonává výškový rozdíl 50,1 m.

Autobusy

Ke konci roku 2021 provozoval Dopravní podnik v systému Pražské integrované dopravy (PID) 98 denních městských linek, 13 příměstských linek, 16 školních linek, 1 linku pro osoby se sníženou pohyblivostí a 14 nočních městských linek + 1 trolejbusovou linku. Úhrnná délka všech 143 linek činila 1 807,5 km. Z celkového počtu 1 211 autobusů je 1 204 vozidel nízkopodlažních. Autobusových garáží má Dopravní podnik 5 – Klíčov, Vršovice, Kačerov, Hostivař a Řepy.

Prioritami postupné obnovy vozového parku autobusů je nákup nízkopodlažních vozidel pro zajištění přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále snižování emisí nákupem nových vozů s nízkoemisními motory (EEV) či testováním alternativních pohonných systémů. Pro zvýšení ekonomické efektivity provozu je zvyšován podíl kloubových vozů pro zatížené linky a zároveň jsou rozvíjeny midibusové linky v místech s nižší poptávkou nebo omezenou průjezdností.
 

Otevřít popup