Historická souprava metra

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost připravil, nejen pro příznivce historie pražské městské hromadné dopravy, ojedinělý zážitek. Jednou měsíčně se můžete svézt historickou soupravou pražského metra.

Historická souprava metra EČS

Vstupenky na jednotlivé termíny v prodeji na fanshop.dpp.cz

Důležitá upozornění

  • Bez platné vstupenky nebude návštěvníkům umožněn vstup do areálů.
  • Veškeré dotazy ohledně nákupu jízdenek, jejich reklamací a stížností prosím směřujte na e-mail fanshop@dpp.cz
  • V prostorách hal depa platí zákaz fotografování.
  • Na akci není povolen vstup s kočárkem či zvířaty.
  • Vlakový dispečer může v naléhavých případech jízdu soupravy zrušit. V takovém případě bude návštěvníkům nabídnut náhradní termín.
  • Obsazeny budou pouze dva vozy. V každém z nich bude přítomen odborně způsobilý zaměstnanec Dopravního podniku dle nařízení Drážního úřadu.
  • V případě pozdního příchodu není možné návštěvníka dodatečně vpustit do areálu. Zážitek mu v tomto případě propadá.
  • Zakoupením této vstupenky uděluje kupující souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů s jeho osobou během účasti na akci zážitkové turistiky a s jejich použitím k informování o proběhlé akci, a to bez nároku na náhradu za toto užití.

 

Otevřít popup