Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova

V rámci 11. výzvy k podávání žádostí z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) na odbor fondů EU na MHMP, vyhlášené 28. 11. 2012, podal Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost žádost o podporu na projekt „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova“.

Celkové výdaje projektu podle projektové žádosti dosahují částky  82,7 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 51,4 mil. Kč.  Zastupitelstvem hl. m. Prahy ve funkci řídícího orgánu OPPK  byla usnesením č. 41/81 z 11. 9. 2014 schválena  z ERDF a rozpočtu MHMP podpora ve výši  47,5 mil. Kč.

Projekt spočívá ve vybudování bezbariérového přístupu do stanice metra I. P. Pavlova na lince C pražského metra. Konkrétně se jedná o:

 • vybudování kaskády osobních výtahů:
  • jednoho osobního výtahu z úrovně chodníku do nové přestupní chodby,
  • druhého osobního výtahu z nové přestupní chodby na nástupiště stanice metra trasy C,
 • vybudování bezpečnostního a únikového schodiště podél výtahové šachty z přestupní chodby na úroveň chodníku.

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezbariérové přístupnosti veřejné dopravy v Praze a zajištění bezbariérového přístupu do stanice metra I. P. Pavlova na lince C pražského metra osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova se projeví zlepšením dopravní obslužnosti dotčeného území a přispěje ke zkvalitnění celého systému Pražské integrované dopravy. Realizace projektu bude mít pozitivní dopady zejména pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, cestující s kočárky s dítětem, starší osoby a obyvatele městských čtvrtí Nové Město a Vinohrady. V širším vymezení pak i pro obyvatele celého hlavního města Prahy a jeho domácí i zahraniční návštěvníky, kteří využívají MHD.

Dalšími cíli projektu jsou:

 • zvýšení bezbariérové přístupnosti veřejné dopravy,
 • posílení nabídky rovných příležitostí pro všechny cestující a přispění k odstranění diskriminace některých skupin obyvatel při cestách veřejnou dopravou,
 • zlepšení dostupnosti dopravních služeb a vybraných lokalit,
 • zkrácení přepravních časů,
 • posílení atraktivity veřejné dopravy,
 • podpora ekologicky příznivé dopravy,
 • zlepšení bezpečnosti cestujících při užívání veřejné dopravy,
 • zvýšením zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy.

Projekt byl realizován v období červen 2014 – srpen 2015 (slavnostní zprovoznění se konalo dne 31. 8. 2015) a představuje významnou pozitivní změnu ve smyslu strategie prioritní osy 1 OPPK a Strategického plánu hlavního města Prahy.

Otevřít popup