Bezbariérové cestování v tramvaji

Garance nízkopodlažní linky

Garance spočívá v tom, že označený spoj v jízdním řádu bude vždy proveden nízkopodlažním vozidlem. Garantované spoje jsou vyznačeny v zastávkových jízdních řádech symbolem invalidního vozíku. Jízdní řády tramvajových linek naleznete v Portálu jízdních řádů.Dopravní podnik hlavního města Prahy v současné době garantuje nízkopodlažní spoje na všech svých denních tramvajových linkách.

Limity pro označení bezbariérovosti tramvajových zastávek

Na základě uvedených hodnot jsou jednotlivé tramvajové zastávky kategorizovány jako:

  • přístupné
  • částečně přístupné
  • nepřístupné

Zastávka přístupná:

Popis Parametry
světlá šířka nástupiště od sklopené plošiny
obvykle znamená šířku nástupiště
min. 1200 mm
min. přibližně 1700 mm
sklon přístupové rampy délky ≤ 3000 mm max. 1:8 (12,5 %)
sklon přístupové rampy délky > 3000 mm a ≤ 6000 mm max. 1:10 (10,0 %)*
sklon přístupové rampy délky > 6000 mm a ≤ 9000 mm max. 1:12 (8,33 %)*
sklon přístupové rampy délky > 9000 mm max. 1:16 (6,25 %)
sklon plošiny po sklopení
– znamená výšku nástupní hrany
max. 1:6,6
min. cca 240 mm (stavební tolerance 20 mm)
výška svislé překážky (např. obrubník) max. 20 mm
světlá šířka od pevných překážek (např. zábradlí, označník, koš) min. 900 mm

Zastávka částečně přístupná:

Popis Parametry
světlá šířka nástupiště od sklopené plošiny min. 1090 mm
– obvykle znamená šířku nástupiště
min. 1090 mm
min. cca 1590 mm
sklon přístupové rampy při délce rampy bez podesty do 3000 mm
– u sklopených obrubníků nemusí být splněno
max. 1:6 (16,67 %)
sklon přístupové rampy při délce rampy bez podesty od 3000 mm max. 1:8 (12,5 %)
sklon plošiny po sklopení
- znamená výšku nástupní hrany
1:2,4 – 1:6,59
min. cca 100 mm
výška svislé překážky (např. obrubník) max. 20 mm
světlá šířka od pevných překážek (např. zábradlí, označník, koš) min. 850 mm

V parametrech pro zastávky přístupné i částečně přístupné není zohledněn parametr podélného sklonu zastávek.

* Platí v případě nemožnosti realizovat příznivější délku a sklon přístupové rampy.

 

Nízkopodlažní tramvaje

Jako úplně první nízkopodlažní tramvaje se v ulicích Prahy objevily v roce 1996 čtyři tramvaje typu RT6N1. Konstrukce těchto vozů ale nebyla pro pražské podmínky příliš vhodná. Použitá výzbroj navíc i přes snahu pracovníků DPP a vynaložené nemalé finanční prostředky neumožnila vozy zprovoznit. Potvrdil to zkušební provoz s cestujícími, který započal v roce 1996 a probíhal po tři roky. Velké množství závad rovněž zabránilo provést zkoušky předepsané Drážním úřadem k získání homologace pro uvedení do standardního provozu. Proto tyto tramvaje dlouhodobě nejezdily a v září 2009 byly prodány.

Nejvíce nízkopodlažních tramvají přibylo s uvedením typu 15T

Od roku 2006 byla rozšířena modernizace vozů T3 o částečně nízkopodlažní typ T3R.PLF. V Opravně tramvají DPP vzniklo celkem 35 těchto modernizovaných tramvají.

DPP v současné době provozuje 250 nízkopodlažních tramvají typu 15T.

Přehled typů nízkopodlažních tramvají ve vozovém parku DPP 

Typ Počet
Škoda 14T 55
KT8D5.RN2P 53
T3R.PLF 35
Škoda 15T 250

Nízkopodlažnost je cesta budoucnosti

Stejně jako u autobusů i u tramvají platí, že nízkopodlažnost je velmi vítaná nejen cestujícími, ale také dopravcem. Kromě toho, že nízkopodlažní vozidlo usnadňuje pohyb při výstupu a nástupu špatně se pohybujícím a starším cestujícím nebo třeba maminkám s kočárky, umožňuje také rychlejší odbavení vozidla v zastávkách, a to je pro dopravce výhodné. K lednu 2019 má DPP 818 provozních tramvají, z toho je 359 nízkopodlažních. Nízkopodlažní tramvaje tak tvoří nadpoloviční většinu vozového parku.

I současný počet nízkopodlažních tramvají již umožňuje, aby bylo ve všední den vypravováno 155 garantovaných i negarantovaných nízkopodlažních vlaků. Tyto garantované spoje jsou rozvrženy téměř ve všech linkách. Současně s nárůstem počtu nízkopodlažních tramvají bude přibývat také těchto garantovaných spojů.

15T mají větší prostor pro invalidní vozíky

Bezbariérová doprava je pro mnohé jen příjemným bonusem při cestování, pro postižené jde ale o nezbytnost. Proto je důležitá spolupráce s různými organizacemi. Poslední přírůstek do rodiny pražských nízkopodlažních tramvají - typ 15T - jsme například po dohodě s výrobcem a po konzultaci s Pražskou organizací vozíčkářů upravili. Zvětšení se dočkal prostor pro invalidní vozíky. Ty jsou dnes totiž kvůli pokroku v jejich výrobě větší. Změna se uskutečnila i přes to, že původní prostor splňoval rozměrově platnou ČSN. Tato norma je ale dnes již zastaralá. Snahou DPP je nacházet v takových případech možná optimální řešení.

Otevřít popup