Bezbariérové cestování v tramvaji

Garance nízkopodlažní linky

Garance spočívá v tom, že označený spoj v jízdním řádu bude vždy proveden nízkopodlažním vozidlem. Garantované spoje jsou vyznačeny v zastávkových jízdních řádech symbolem invalidního vozíku. Jízdní řády autobusových linek naleznete v Portálu jízdních řádů.Dopravní podnik hlavního města Prahy v současné době garantuje nízkopodlažní spoje na všech svých denních tramvajových linkách.

Nízkopodlažní tramvaje

Jako úplně první nízkopodlažní tramvaje se v ulicích Prahy objevily v roce 1996 čtyři tramvaje typu RT6N1. Konstrukce těchto vozů ale nebyla pro pražské podmínky příliš vhodná. Použitá výzbroj navíc i přes snahu pracovníků DPP a vynaložené nemalé finanční prostředky neumožnila vozy zprovoznit. Potvrdil to zkušební provoz s cestujícími, který započal v roce 1996 a probíhal po tři roky. Velké množství závad rovněž zabránilo provést zkoušky předepsané Drážním úřadem k získání homologace pro uvedení do standardního provozu. Proto tyto tramvaje dlouhodobě nejezdily a v září 2009 byly prodány.

Zlomový rok 2005

Velmi důležitým je pro zavádění nízkopodlažních tramvají do provozu pražské městské hromadné dopravy rok 2005. Právě tehdy byl zahájen nákup nových nízkopodlažních vozů typu 14T (Škoda Transportation a.s.). Do roku 2009 bylo těchto tramvají nakoupeno celkem 60. Další nízkopodlažní posilou byly v roce 2005 vozy typu KT8D5.RN2P (prostřední článek tramvaje je s nízkou podlahou). Vznikly rekonstrukcemi obousměrných vozů typu KT8D5. Doposud bylo do provozu uvedeno 48 těchto tramvají.

Nejvíce nízkopodlažních tramvají přibylo s uvedením typu 15T

Od roku 2006 byla rozšířena modernizace vozů T3 o částečně nízkopodlažní typ T3R.PLF. V Opravně tramvají DPP vzniklo celkem 35 těchto modernizovaných tramvají.

DPP v současné době provozuje 250 nízkopodlažních tramvají typu 15T.

Přehled typů nízkopodlažních tramvají ve vozovém parku DPP (prosinec 2018)

TypPočet
Škoda 14T57
KT8D5.RN2P48
T3R.PLF35
Škoda 15T250

Nízkopodlažnost je cesta budoucnosti

Stejně jako u autobusů i u tramvají platí, že nízkopodlažnost je velmi vítaná nejen cestujícími, ale také dopravcem. Kromě toho, že nízkopodlažní vozidlo usnadňuje pohyb při výstupu a nástupu špatně se pohybujícím a starším cestujícím nebo třeba maminkám s kočárky, umožňuje také rychlejší odbavení vozidla v zastávkách, a to je pro dopravce výhodné. K lednu 2019 má DPP 818 provozních tramvají, z toho je 359 nízkopodlažních. Nízkopodlažní tramvaje tak tvoří nadpoloviční většinu vozového parku.

I současný počet nízkopodlažních tramvají již umožňuje, aby bylo ve všední den vypravováno 155 garantovaných i negarantovaných nízkopodlažních vlaků. Tyto garantované spoje jsou rozvrženy téměř ve všech linkách. Současně s nárůstem počtu nízkopodlažních tramvají bude přibývat také těchto garantovaných spojů.

15T mají větší prostor pro invalidní vozíky

Bezbariérová doprava je pro mnohé jen příjemným bonusem při cestování, pro postižené jde ale o nezbytnost. Proto je důležitá spolupráce s různými organizacemi. Poslední přírůstek do rodiny pražských nízkopodlažních tramvají - typ 15T - jsme například po dohodě s výrobcem a po konzultaci s Pražskou organizací vozíčkářů upravili. Zvětšení se dočkal prostor pro invalidní vozíky. Ty jsou dnes totiž kvůli pokroku v jejich výrobě větší. Změna se uskutečnila i přes to, že původní prostor splňoval rozměrově platnou ČSN. Tato norma je ale dnes již zastaralá. Snahou DPP je nacházet v takových případech možná optimální řešení.