Cestování s kočárkem

Kočárek s dítětem se přepravuje bezplatně ve všech prostředcích PID dle Tarifu PID

DPP chce poskytovat co nejlepší služby také cestujícím s dětskými kočárky. I proto je stále větší počet spojů zajišťován nízkopodlažními vozidly, jsou upravovány zastávky pro snadný přístup do vozidel a zřizovány bezbariérové přístupy do stanic metra i železnice. Cestujícím s dětským kočárkem pomohou i eskalátory. Naopak pevná schodiště či schody při nástupu do vozidel jsou překážkou, kterou lze překonat pouze někdy a navíc obtížně.

Při přepravě kočárků lze obvykle využít pomoc spolucestujících, případně i personálu dopravce (není to však jeho povinnost). Cestování může usnadnit slušnost a ohleduplnost, dostatečná komunikace s personálem dopravce i spolucestujícími, samozřejmostí by měla být znalost práv a povinností. Vstřícnost je na místě při cestování plnějším dopravním prostředkem. Pokud to je možné, dejte přednost spolucestujícím vozíčkářům.

Řidič nebo jiná pověřená osoba může z důvodu okamžité přepravní situace (vozidlo je plně obsazeno nebo je vyhrazená plošina již obsazená jiným dětským kočárkem nebo vozíkem pro invalidy nebo jízdním kolem) přepravu dětského kočárku odmítnout.

Řidič může cestujícím s kočárky při nástupu ulehčit situaci tím, že dveře otevře centrálně – cestující se tak nemusí okolo kočárku natahovat k tlačítku na dveřích.

 

Cestování s kočárkem – jak postupovat

Před nástupem

Na zastávce je výhodné stát před příjezdem vozidla v místě, kde předpokládáme umístění dveří, do kterých chceme nastupovat. Při příjezdu tramvaje či autobusu je potřeba dát znamení zvednutím paže.

Nástup

nízkopodlažní vozidlo – s kočárkem vjíždíme popředu

Piktogram nástup s kočárkem

vozidlo se schody – kočárek vynášíme madlem napřed (nahoře)

Piktogram nástup s kočárkem

 

Rozhodně ne popředu!

Výstup

nízkopodlažní vozidlo – s kočárkem vyjíždíme pozadu

Piktogram nástup s kočárkem
Rozhodně ne popředu! (s výjimkou metra)
 

Po pevných schodištích

  • za čelo kočárku (za madlo a přední část)
  • za madlo vždy horní osoba
     
Piktogram s kočárkem po pevném schodišti
z boku kočárku

Jízda po eskalátorech

Piktogram jízda po eskalátoru s kočárkem
4kolé kočárky – spodní cestující pod madlem kočárku, horní jistí shora (vhodné pro oba směry jízdy)
3kolé kočárky – horní cestující drží madlo kočárku, spodní jistí zdola (nutné pro oba směry jízdy z důvodu příčné stability kočárku)

Umístění kočárku ve vozidle

Kočárek prioritně na plošině pro přepravu kočárků. Podle obsazenosti vozidla a počtu kočárků (i invalidních vozíků) je možné vhodně využít prostor (méně kočárků s přisednutím na sousední sedadlo, více kočárků vedle sebe se stáním). Zkuste si ověřit cílovou zastávku případných spolucestujících kočárků (či vozíčkáře) a podle toho se ve vozidle umístěte (uvolňování cesty zbytečným výstupem a nástupem zdržuje všechny)

Kočárek umístěte ideálně v pozici s minimálním manévrováním po nástupu i před výstupem (pokud to však nebrání a neomezuje ostatní cestující). Zabrzděte kočárek a dle možností zajistěte proti nenadálému pohybu (s využitím konstrukce vozidla nebo ho vhodně držte). Pokud to je možné, sklopte madlo kočárku, aby co nejméně vyčnívalo do prostoru.

Kočárky s otočnými předními kolečky při jízdě pouze po předních kolečkách nedrží požadovaný směr, což se projeví zejména při nevhodném nástupu do nízkopodlažních vozidel. Větší pozornost je nutné věnovat při cestování s kočárky pro dvě děti (vedle sebe / za sebou / nad sebou) nebo se sportovnějšími verzemi kočárků.

Před výstupem

Tlačítko Kočárek – před příjezdem do zastávky je třeba dát v tramvaji a autobusu znamení příslušným tlačítkem pro výstup s kočárkem, a to za každý vystupující kočárek (u některých vozidel se znamení dává dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“). U vozidel s poptávkovým ovládáním dveří je nutné stisknout příslušné tlačítko (u některých typů autobusů se automaticky aktivují dveře nejbližší zmáčknutému tlačítku pro výstup s kočárkem). Pak už jen zbývá se připravit k výstupu (požádat o uvolnění cesty, odbrzdit kočárek a případně jej nasměrovat ke dveřím).

Metro


Přístupnost některých stanic metra je omezena přístupem pouze po pevných schodištích.

V soupravě metra může cestující s kočárkem cestovat na kterékoli plošině, na každé plošině je povoleno přepravovat maximálně jeden kočárek. Některé plošiny však mohou být obsazenější (skupiny cestujících, vliv umístění přístupů na nástupiště v jednotlivých stanicích), na většině prvních a posledních plošin každého vozu se mohou přepravovat jízdní kola (označeno piktogramy) a pro vozíčkáře je obvykle nejvhodnější první nebo poslední plošina celé soupravy. Vhodné místo pro kočárek je například u nouzových spojovacích dveří na koncích vagónů nebo u pravých dveří dle směru jízdy (obvykle se nepoužívají).

Přístupnost stanic metra pro cestující s kočárky je dostupná ve schématu metra. U každé stanice je uváděn pouze přístup s nejmenší fyzickou náročností (tzn. v pořadí: výtahy – eskalátory – pevná schodiště).

Tramvaje a autobusy

Provoz nízkopodlažními vozidly se průběžně rozšiřuje dle obnovy vozového parku.

Touto značkou jsou v jízdních řádech označeny garantované nízkopodlažní spoje

Pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí (tedy i pro cestující s kočárky) je zřízena zvláštní autobusová linka H1.

Lanová dráha

S ohledem na konstrukci vozidel a z toho vyplývající stavební uspořádání stanic nemůže lanová dráha zajistit bezbariérovou přístupnost. Přístupnost je pro cestující s kočárky možná pouze s doprovodem druhé osoby (přenášení pevných schodišť).

Přívozy

S výjimkou linky P3 (bezbariérové plavidlo) je cestování přívozy možné pouze s doprovodem druhé osoby.

Otevřít popup