Pronájem ploch pro stánkový a pultový prodej

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost již standardně plochy pro umístění stolků a stánků v prostorách a okolí metra neposkytuje a snaží se tento způsob prodeje a propagace omezovat. Veškeré aktivity týkající se metra jsou realizovány ve standardních kolaudovaných nebytových prostorech (prodejnách) nebo přes takzvané metroboxy (zkolaudované nerez stánky ve stanicích metra) a v omezené míře i přes drobný sezónní pultový prodej.

Pronájem metroboxů (nerez stánky ve vestibulech metra určené pro pultový prodej) a drobný sezónní pultový prodej zajišťují pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou společnost externí firmy dle tras metra – provozovatelé, které je nutné kontaktovat pro uzavření nájemní smlouvu.

Kontakty na provozovatele:

Metro A

DJ Praha s. r. o.
IČ: 16109996,
kancelář: Dejvická 262/14, 160 00 Praha,
kontaktní telefon: 602 328 434,
e-mail: dj-praha@volny.cz.

Metro B

CONSTEEL a. s.
sídlo: Pod Stupni 10/7, 101 00 Praha 10,
kontaktní osoba: p. Švambera: 602 341 491
e-mail: consteel@consteel.cz.

Metro C

MYPA, s. r. o.,
sídlo: Dobrovského 31/1483, 170 00 Praha 7,
kontaktní osoba: p. Paul: 608 322 146
kontaktní telefon: 271 771 650,
e-mail: fantomas@cetis.cz.