Zjednodušený daňový doklad k jízdnému

Zjednodušený daňový doklad může Dopravní podnik vystavit pouze do hodnoty 10 tisíc Kč včetně DPH a maximálně do tří let od data uskutečnění zdanitelného plnění.

  1. Bločkové jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky krátkodobé zakoupené na prodejních místech DPP a Infocentrech DPP: Zjednodušený daňový doklad k zakoupeným jízdenkám vystavuje zaměstnanec přepážky z CPS (Centrální pokladní systém).
  2. Jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky krátkodobé zakoupené v jízdenkových automatech a u řidičů příměstských autobusových linek, které provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost: Zjednodušený daňový doklad je možné získat dodatečně na emailové adrese: danovydoklad@dpp.cz po zaslání naskenovaného originálu všech jízdenek, zjednodušený daňový doklad bude zaslán také jako sken na uvedenou kontaktní emailovou adresu.
  3. Jízdenka ve formě SMS pro jednotlivou jízdu a jízdenka krátkodobá: Zjednodušený daňový doklad a další informace lze získat na webu www.smsjizdenka.cz. Po zadání telefonního čísla použitého pro nákup jízdenky se zobrazí kompletní seznam, výběrem časového období nebo výběrem SMS jízdenek se zobrazí elektronický zjednodušený daňový doklad, který lze vytisknout. Zpětně lze doklad vytisknou maximálně do 3 měsíců od data platnosti SMS jízdenky.
  4. Jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky krátkodobé vydané z platebního terminálu (samoobslužného odbavovacího zařízení) umístěného v tramvajích, městských autobusech nebo na stojanech (validátorech) ve vestibulech metra a ve stanicích lanové dráhy na Petřín: Zjednodušeným daňovým dokladem je vydaná jízdenka z terminálu, údaje uvedené na tomto jízdním dokladu jsou v souladu se zněním Zákona o DPH.
  5. Kopii zjednodušeného daňového dokladu k časové předplatní jízdence vydané na prodejních místech, které provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je možné získat na emailové adrese: danovydoklad@dpp.cz po zaslání čísla identifikátoru (lítačky, mobilního zařízení aj.), naskenovaného originálu časového kuponu a průkazky PID nebo uvedení čísla daňového dokladu, popř. jiné identifikační údaje, na základě kterých bude možné kopii dokladu dohledat a opakovaně vydat, doklad bude zaslán jako sken na kontaktní email uvedený v žádosti.
Otevřít popup