Pěvecký sbor Dopravního podniku

Založen v březnu roku 2010 strojvedoucím metra a sbormistrem Mgr. Lukášem Janírkem. Sbor je složen ze zaměstnanců a přátel Dopravního podniku hl. m. Prahy. Předsedkyní je Ing. Dana Vohralíková.

Repertoár sboru tvoří písně lidové, umělé, spirituály, ale i závažnější díla skladatelů různých stylových období. Některé skladby napsal nebo upravil Lukáš Janírek. Členové nahráli již dvě CD, a to v roce 2015 „Vezeme vám muziku…“ a v roce 2018 „Z Moravy, Slovenska, Čech“. Druhé zmíněné CD bylo natočeno ve spolupráci s Cimbálovou muzikou Lašár z Velkých Pavlovic.

Cílem sboru je sdružit všechny zaměstnance a přátele, kteří mají rádi sborový zpěv a umění celkově, podpořit akce Dopravního podniku a rozšiřovat jeho dobré jméno mezi širokou veřejností nejenom v hlavním městě Praze.

Více informací o aktivitách i plánovaných vystoupeních sboru naleznete na www.sbordpp.cz

 

 

 

 

Otevřít popup