Zaměstnanci DPP

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s DPP, jejíž jste smluvní stranou (pracovní smlouva a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jako je dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti), na základě plnění právních povinností (zejm. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti aj.).

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

  • titul: smlouva,
  • titul: zákon.

Další podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů zaměstnanců jsou k dispozici zaměstnancům DPP na vnitřní síti Intranet.

Otevřít popup