Podmínky elektronické fakturace DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost přijímá od 9.1.2020 faktury následujícími způsoby:

  • Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6)
  • Elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@dpp.cz
  • Poštou, kurýrem a osobním předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9.

V případě volby elektronické formy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny všechny níže uvedené podmínky:

  1. Elektronická faktura musí být pouze ve formátu pdf a název souboru musí být výhradně „faktura“ (faktura.pdf) nebo "invoice" (invoice.pdf)
  2. Přílohy faktury mohou být ve formátech pdf, docx, xlsx a nesmí obsahovat v názvu souboru slovo "faktura" nebo "invoice", viz bod 1.
  3. Faktura včetně příloh musí být zaslána v rámci jednoho e-mailu.
  4. PDF faktura nesmí být komprimována do archívu (zip apod.).
  5. Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
  6. V případě, že fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.

Pokud nebudou dodrženy veškeré výše uvedené podmínky pro přijetí elektronického formátu faktury, bude faktura s odůvodněním vrácena k opravě či doplnění dodavateli, který musí učinit opětovný pokus o doručení.