Podmínky elektronické fakturace DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost přijímá od 1. 9. 2021 faktury následujícími způsoby:

 • Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6)
 • Elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@dpp.cz
 • Poštou, kurýrem a osobním předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9.

V případě volby elektronické formy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny všechny níže uvedené podmínky bez výjimky:

 1. Faktura musí být ve formátu pdf, případně může být ve formátu ISDOC/ISDOCX.
 2. Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice‘“.
 3. Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ (viz bod 2). 
 4. Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
 5. Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
 6. E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB..
 7. Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
 8. E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
 9. V případě, že fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
 10. Dodavatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Dopravního podniku hl. Prahy, a.s. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu příjemce.
 11. V případě, že dodavatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

Pokud nebudou dodrženy veškeré výše uvedené podmínky pro přijetí elektronického formátu faktury, bude faktura s odůvodněním vrácena dodavateli, který musí učinit opětovný pokus o doručení. 

Otevřít popup