Životní prostředí

DPP věnuje velkou pozornost ochraně životního prostředí v oblastech ochrana ovzduší, ochrana vod a krajiny, chemické látky a odpadové hospodářství. Naším prvořadým úkolem je snaha o zmírňování dopadů některých činností DPP na životní prostředí, neustálé sledování a aplikace často se měnící environmentální legislativy a hledání ekologicky ale i ekonomicky nejvhodnějšího řešení.

 

Otevřít popup