Všeobecné obchodní podmínky

Na této stránce naleznou dodavatelé znění Všeobecných obchodních podmínek Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou rozděleny dle způsobu plnění díla na:

Reklamační řád prodeje časového jízdného (kuponů) a zboží
Platné od 5. března 2020

VOP a reklamační řád jsou uloženy ve formátu PDF.
Aktuální prohlížeč PDF dokumentů naleznete na stránkách Adobe