Předběžné tržní konzultace

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 000 05 886, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 jako zadavatel, v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tímto sděluje své záměry o provedení předběžných tržních konzultací. Cílem předběžných tržních konzultací je získat přehled o trhu za účelem přípravy zadávací dokumentace. 

Aktuálně jsou vyhlášené předběžné tržní konzultace na níže uvedené: 

 

Otevřít popup