Co znamená informace: Transakce zamítnuta na displeji bezkontaktního terminálu?

Může se jednat o dvě příčiny. První příčinou jsou vyčerpané offline limity, druhou pak, že karta odmítá komunikovat s terminálem.

 

V případě, že na kartě je dostatečné množství finančních prostředků a karta hlásí transakce zamítnuta, existuje možnost, že karta má vyčerpané tzv. offline limity, a že online autorizaci nebylo možné provést. Pro vynulování těchto limitů proveďte kontaktní transakci, tj. u obchodníka se vloží karta do platebního terminálu a vynutí se transakce provedená kontaktním čipem. Další možností je vložit kartu do bankomatu a provést například dotaz na zůstatek. Každá transakce provedená na bankomatu dokáže vynulovat offline limity. V případě, že karta odmítá komunikovat s terminálem, požádejte svojí vydavatelskou banku o prověření funkčnosti a nastavení karty.

 

Otevřít popup