Co vše potřebuji pro vyřízení slevy na jízdném v kategorii Student?

Na území Prahy v pásmu P,0 a B je sleva poskytována na předplatném jízdném pro cestující od 15 do 26 let, detailní informace ke slevám naleznete níže. Slevu na jízdném nelze v pásmu P,0 a B uplatnit u jízdenek pro jednotlivou jízdu nebo jízdenek krátkodobých

Ve vnějších tarifních pásmech PID (1–12) může cestující využívat slevu ve výši 50 % z ceny plnocenného jízdného (jednotlivé i časové). Jedná se o státem dotované jízdné, které není povoleno Tarifem PID po začátku platnosti vracet.

Papírové předplatní kupony se vydávají k průkazce PID Junior 15-18 a Student 18-26 let Průkazku vystavíme žadatelům na počkání na prodejních místech DPP a v Infocentrech DPP. Povinné je předložit doklad totožnosti a fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm. Cena za vystavení průkazky je 60 Kč, pouzdro 15 Kč.
Elektronické kupony je možné aktivovat k identifikátoru, kterým může být karta Lítačka, mobilní zařízení, personalizovaná bezkontaktní platební karta nebo partnerská IN karta ČD.

Kupony se aktivují na prodejních místech DPP a Infocentrech DPP, také v e-shopu DPP na www.dpp.cz  nebo v e-shopu OICT na www.pidlitacka.cz a také prostřednictvím mobilní aplikace.

Student od 18 do 26 let (ode dne 18. narozenin do dne předcházejícímu dni 26. narozenin).

Území Prahy, pásmo P,0 a B: 

 • Jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky krátkodobé – sleva není zavedena. Cestující hradí jízdné v plné výši (30 Kč, 40 Kč, 120 Kč a 330 Kč).
 • Časové kupony – sleva je poskytována na základě doloženého věku a potvrzení o studiu na aktuální školní/akademický rok. 

Kupony je možné koupit na prodejních místech DPP, v e-shopech DPP na www.dpp.cz  nebo na www.pidlitacka.cz a také prostřednictvím mobilní aplikace. 
Roční kupony mají omezenou dobu nákupu jízdného.

Začátek platnosti ročního kuponu lze zvolit pouze v období od 15.8. do 1.11. příslušného kalendářního roku. Omezení je nastaveno tak, aby platnost pokryla trvání školního/akademického roku a nepřesáhla do dalšího školního roku.

Slevu pro kategorii Student 18-26 let je nutné před nákupem jízdného aktivovat na prodejních místech DPP nebo v Infocentrech DPP. Online lze slevu aktivovat vložením čísla platného ISIC průkazu na uživatelský účet nebo na podřízený účet – více na www.pidlitacka.cz

Formy doložení studia na prodejním místě DPP:

 • Žákovský průkaz potvrzený dopravcem a školou
 • Potvrzení o studiu (pouze v tištěné podobě), lze použít také formulář školy
  V případě, že škola vystaví potvrzení elektronicky, je nutné toto potvrzení nechat ověřit na CzechPOINTu
 • Průkaz ISIC (také v elektronické podobě)
 • Průkaz studenta vybraných vysokých škol
 • Rozhodnutí MŠMT o postavení studia v zahraničí na roveň studia středních/vysokých škol v ČR, včetně potvrzení na aktuální školní rok.


Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu, papírové potvrzení o studiu vydané příslušnou školou na aktuální školní/akademický rok a žákovský průkaz jsou v systému PID akceptovány vždy na dobu trvání školního, resp. akademického roku, na nějž byly vydány.
Studenti, kteří vlastní průkaz ISIC, který lze elektronicky ověřit v databázi držitelů provozovanou GTS, mohou tímto ISIC průkazem nahradit jak potvrzení o studiu, tak i samotnou průkazku PID. Časové jízdenky (kupony) k těmto průkazům se vydávají na prodejních místech DPP, popř. si mohou standardním způsobem na prodejním místě DPP zřídit průkazku PID (je potřeba fotka a doložit studium) nebo aktivovat jízdné k identifikátoru (doložit studium).
Studenti vysokých škol, které mají uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem o poskytování dat, mohou kromě ISIC karty použít i školní průkaz. Mezi tyto školy patří:

 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Univerzita Karlova v Praze (UK)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
 • Akademie múzických umění (AMÚ)

Příměstská doprava (tarifní pásma PID):

Jízdné je možné koupit pouze pro vnější pásma nebo v kombinaci s pásmem 0 a B. Tyto jízdenky neplatí v žádném případě v pásmu P. Student je povinen doložit věk a status studenta.

 • Jízdenky pro jednotlivou jízdu a jízdenky krátkodobé – zvýhodněné ve výši 50 % z ceny plnocenného jízdného
 • Časové kupony – zvýhodněné ve výši 50 % z ceny plnocenného jízdného. V kategorii Student nejsou zavedeny roční kupony. Od 1.4.2023 je možné nově koupit (pouze v elektronické podobě) 10měsíční kupony, které mají omezenou dobu nákupu jízdného.
  Začátek platnosti kuponu lze zvolit pouze v období od 15.8. do 1.11. příslušného kalendářního roku. Omezení je nastaveno tak, aby pokrylo období trvání školního/akademického roku a platnost kuponu nepřesáhla do dalšího školního roku.

Formy doložení studia:

 • Žákovský průkaz potvrzený dopravcem a školou
 • Průkaz ISIC studenta (také v elektronické podobě).
   
Otevřít popup