Funguje ve vozech MHD klimatizace?

V souladu se schválenými standardy kvality PID by měla být klimatizace zapnuta při venkovních teplotách od 22 °C výše. Standardy jsou platné pro nově soutěžená vozidla, dle technických a provozních možností je DPP uplatňuje i u stávajících či již dříve vysoutěžených vozidel. Řidič samozřejmě může s ohledem na teplotu v interiéru zapnout klimatizaci i při nižší venkovní teplotě.

Otevřenými okny se účinek klimatizace snižuje. Proto je i ve vozech vybavených klimatizací upozornění.

Výňatek ze standardů kvality PID:
4.2.9.2 Venkovní teploty nad 22 °C
Vozidlo musí být vybaveno funkční klimatizací a při venkovní teplotě v rozmezí 22 – 25 °C musí být zajištěno, aby uvnitř vozidla byla teplota v rozmezí 20 – 25 °C. Při venkovních teplotách vyšších než 25 °C musí být teplota uvnitř vozidla vždy o 1 – 6 °C nižší než teplota venkovní. Hodnoty u tohoto bodu budou zkušebně měřeny a vyhodnocovány a v průběhu platnosti může dojít k úpravě definovaných hodnot dle vyhodnocení.

 Autobusy a trolejbusy

K 31. květnu 2024 má DPP v autobusové flotile 59,55 % plně klimatizovaných autobusů.

  • Všechny nově pořízené autobusy a trolejbusy jsou s klimatizací, jejich počty se tedy postupně zvyšují v souvislosti s dodávkami nových vozidel.
  • Obnova vozového parku autobusů DPP probíhá v rozsahu průměrně 100 – 120 autobusů ročně (10 % z celkového počtu).
  • O doplnění klimatizací do starších autobusů s ohledem na technickou a finanční náročnost DPP zatím neuvažuje (doplnění klimatizací do starších vozů nestanovují ani Standardy kvality PID).
  • DPP provádí namátkové kontroly autobusů s klimatizací z hlediska její funkčnosti a správného nastavení, zároveň je povinností řidiče nahlásit případnou závadu nejpozději při příjezdu autobusu do garáže.

 Tramvaje

V tuto chvíli disponuje DPP 127 ks klimatizovaných tramvají (druhá dodávka tramvají 15T). Tyto vozy jsou pro cestující snadno rozpoznatelné, jako jediné v Praze mají žlutou čelní masku a z boku tramvaje u každých dveří je umístěn piktogram klimatizace.

  • Klimatizaci hlídá především automat a řidič má jen omezené možnosti, jak do systému zasáhnout.
  • Servis klimatizačních zařízení v tramvajích probíhá dle předpisů výrobce a podle stupně prohlídky vozu v závislosti na ujetých kilometrech – přibližně vždy po 20 000 km, to je cca 3 měsíce provozu každé tramvaje.
  • Jednotky systému topení/ventilace a klimatizace jsou napájeny rekuperovanou energií vyrobenou tramvají při jízdě. Rozdíl v energetické náročnosti vozu 15T s klimatizací a bez ní je téměř zanedbatelný.

Z podaných podnětů víme, že cestující veřejnost je rozdělena v oblasti klimatizování prostorů pro cestující na dva téměř nesmiřitelné tábory. Z jedné strany je DPP pranýřován, že klimatizuje málo a cestujícím je horko, z druhé strany se ozývají kritické hlasy, že cestujícím je ve vozech zima a obávají se nachlazení. Najít pověstnou zlatou střední cestu v této oblasti je někdy velmi složité.  

Klimatizace ve vozech MHD

Otevřít popup