Proč mám pro podání stížnosti využít přednostně kontaktní formulář na webových stránkách?

DPP si váží jakýchkoliv reakcí na poskytované služby svým zákazníkům, tedy cestujícím. V rámci zvyšování kvality služeb přivítáme Vaše podání k městské hromadné dopravě zajišťované Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Pochvaly nás těší a rádi je předáme těm, kterých se týkají. Samozřejmě nás zajímají i Vaše negativní zkušenosti, díky kterým můžeme pracovat na zlepšení námi nabízených služeb.

Abychom získali všechny nezbytné údaje k prošetření Vaší stížnosti, připravili jsme kontaktní formulář, jehož vyplnění je co nejvíce intuitivní. Po důsledném vyplnění povinných údajů (zejména Vaší e-mailové adresy, data a času události, číslo linky, číslo vozu, směr, název zastávky) dojde k odeslání Vašeho podání. Po autorizaci podání(kliknutím na odkaz v obdržené e-mailové zprávě) dojde k jeho zařazení do elektronického systému vyřizování podnětů veřejnosti, kde se o jeho vyřízení obratem postará tým oddělení Komunikace a vnější vztahy. Po prošetření Vašeho sdělení obdržíte od týmu tohoto oddělení e-mail s reakcí na Vaše podání.

Rádi bychom Vás upozornili, že doba na odpověď na Vaše podání může být až 30 dní. Současně upozorňujeme na to, že podání anonymní (tj. bez uvedení jména a příjmení), podání obsahující vulgární či urážlivé výrazy, jsou činěna opakovaně, polemizují s předchozí poskytnutou odpovědí z důvodu neodůvodněné nespokojenosti s vyřízením dotazu, směřují k poskytnutí informací, které nelze podle právních předpisů poskytnout (např. osobní údaje), případně jsou nesrozumitelná,nebudeme prošetřovat a budou odložena.

Otevřít popup