Kolik platí děti do 15 let?

Na území Prahy mají děti do 15 let nárok na bezplatnou přepravu za splnění následujících podmínek.

Děti ve věku od 6 do 15 let (ode dne 6. narozenin do dne předcházejícímu dni 15. narozenin) žádnou jízdenku na území Prahy nepotřebují. Přepravují se za zvláštní ceny jízdného, tzn. za 0 Kč.

Nárok na tuto přepravu prokazují povinně (kromě vlaků) až od 10 let, a to:

  • průkazkou vydanou školou, jiným dopravcem i mimo systém PID;
  • průkazem vydaným státní správou, právnickou osobu ověřenou razítkem či jiným specifickým znaky vydavatele;
  • ve formě plastové karty vydané právnickou osobu, na nichž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození;
  • Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem
  • Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě, kterou na počkání vystaví DPP na prodejních místech a v Infocentrech.

Na železnici ve vlacích zařazených do systému PID na území Prahy je povinné doložení nároku od 6 let, a to:

  • Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem
  • Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě
  • pouze od 6 do 10 let průkazkou nebo průkazem, na němž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození

Jiné doklady se na železnici u dětí neuznávají.

Pokud se dítě neprokáže žádným z výše uvedených dokladů, je přepraveno za plnocenné jízdné.
Další informace naleznete v ceníku jízdného

Otevřít popup