Kolik platí děti do 15 let?

Na území Prahy mají děti do 15 let nárok na bezplatnou přepravu za splnění následujících podmínek.

  • Doprovod dětí do 3 let - Pro uplatnění nároku na bezplatnou přepravu doprovodu dítěte do 3 let se musí doprovázející osoba prokázat Průkazem dítě do 3 let nebo občanským průkazem dítěte nebo cestovním pasem dítěte. Ve vlacích PID a na lince AE není bezplatná přeprava poskytována.  
  • Pro uplatnění nároku na bezplatnou přepravu dětí 6–10 let postačuje prokázat věk (například úředně vydaným osobním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem narození). Pokud dítě nemůže prokázat věk, musí si zakoupit zvýhodněnou jízdenku pro dítě do 15 let.
  •  Pro uplatnění nároku na bezplatnou přepravu dětí 10–15 let je potřeba předložit Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let nahraným na čipovou kartu nebo papírovým Průkazem PID Dítě 6–15 let. Pokud se dítě neprokáže předepsaným způsobem, ale prokáže svůj věk, může si zakoupit zvýhodněnou jízdenku pro dítě do 15 let. V opačném případě si musí zakoupit plnocenou jízdenku.

Další informace naleznete v ceníku jízdného