Při dobíhání mi ujel autobus. Proč?

Problematika se může týkat autobusové i tramvajové dopravy. Každý z nás jistě někdy řešil situaci, zda dobíhat na spoj, již stojící v zastávce, nebo počkat na další. Zvláště lidé s lepší kondicí zřejmě zvolí první variantu. Někdy se ale stane, že na ně řidič vozidla nepočká. Tady je nutné pochopit, že ne vždy je to možné. Například v některých situacích řidič nemůže dobíhajícího člověka vidět – zejména tehdy, dobíhá-li k zadním dveřím. Záleží také na vzdálenosti, kterou musí překonat i na to, zda vozidlo nemá zpoždění.

V žádném případě by se ale nemělo stávat, že řidič zavře dveře cestujícím tzv. „před nosem“. Cestující ovšem musí dbát, aby včas do vozidla nastoupil a včas z vozidla vystoupil. Při nástupu a výstupu musí používat dveře podle jejich označení; používání dveří neurčených pro cestující není dovoleno. Vystupující cestující mají přednost před nastupujícími. U vozidel vybavených zařízením pro sdělení potřeby otevření dveří použije cestující označené tlačítko. Mějte vždy na paměti, že nastupovat nebo vystupovat, pokud je dávána zvuková nebo světelná návěst, je zakázáno.

Otevřít popup