Při dobíhání mi ujel autobus. Proč?

Problematika se může týkat autobusové i tramvajové dopravy. Každý z nás jistě někdy řešil situaci, zda dobíhat na spoj, již stojící v zastávce, nebo počkat na další. Zvláště lidé s lepší kondicí zřejmě zvolí první variantu. Někdy se ale stane, že na ně řidič vozidla nepočká. Tady je nutné pochopit, že ne vždy je to možné. Například v některých situacích řidič nemůže dobíhajícího člověka vidět – zejména tehdy, dobíhá-li k zadním dveřím. Záleží také na vzdálenosti, kterou musí překonat i na to, zda vozidlo nemá zpoždění.

V žádném případě by se ale nemělo stávat, že řidič zavře dveře cestujícím tzv. „před nosem“. Cestující ovšem musí dbát, aby včas do vozidla nastoupil a včas z vozidla vystoupil. Při nástupu a výstupu musí používat dveře podle jejich označení; používání dveří neurčených pro cestující není dovoleno. Vystupující cestující mají přednost před nastupujícími. U vozidel vybavených zařízením pro sdělení potřeby otevření dveří použije cestující označené tlačítko. Mějte vždy na paměti, že nastupovat nebo vystupovat, pokud je dávána zvuková nebo světelná návěst, je zakázáno.