Co potřebuji k vystavení Průkazky PID

Je papírová průkazka, vydávaná prostřednictvím Jízdenkového programu, ke které lze vydat časový kupon nebo ji lze využít jako doklad k prokázání nároku na slevu. Vydává se na počkání podle tarifní kategorie na prodejních místech DPP. Manipulační poplatek za vydání průkazky PID činí 60 Kč. Cena pouzdra činí 10 Kč.

Při vydání průkazky PID předkládá žadatel průkazovou fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm a průkaz totožnosti na ověření věku. Tarifní kategorie Student, Senior, Občan v hmotné nouzi a Sociálně potřebné osoby předkládají navíc doklad k uplatnění slevy na jízdném.

Níže jsou uvedeny základní typy průkazek PID dle tarifní kategorie:

 1. Průkazka PID „Občanská s evidencí“ osobních dat uložených v databázi uživatel

  Vydává se na 10 let

  Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

  Použití: lze k ní vydat nepřenosný časový kupon pro Prahu (P, 0); doplňkový časový kupon pro pásmo 0 + vnější pásma
 2. Průkazka PID „Dítě 6-15“

  Vydává se na 5 let

  Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se rodným listem dítěte, občanským průkazem dítěte, cestovním pasem dítěte nebo občanským průkazem (cestovním pasem) zákonného zástupce, je-li v těchto dokladech dítě zapsáno. 

  Použití: lze k ní vydat doplňkový časový kupon celostátní zvýhodněný ve výši 25% plnocenného jízdného pro pásmo 0 + vnější pásma; doložení nároku na zvýhodněné jízdné na lince AE; doložení nároku na zvláštní ceny jízdného na území Prahy P, 0 a B (mimo vlaky PID) – týká se děti od 10 do 15 let
 3. Průkazka PID „Junior 15-18“

  Vydává se na 3 roky

  Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

  Použití: lze k ní vydat časový kupon pro Prahu (pásmo P, 0); doplňkový časový kupon celostátní zvýhodněný ve výši 25% plnocenného jízdného pro pásmo 0 + vnější pásma; doložení nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu a 24 hodinové ve vnějších tarifních pásmech ve výši 25% plnocenného jízdného
 4. Průkazka PID „Student 18-26 let“

  Vydává se na 5 let

  Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), dále se předkládá potvrzení o studiu v tištěné formě nebo ISIC průkaz studenta, nebo průkaz studenta vybraných vysokých škol (viz příloha č. 8) nebo žákovský průkaz studenta;

  Použití: lze k ní vydat časový kupon pro Prahu (pásmo P, 0); doplňkový časový kupon celostátní zvýhodněný ve výši 25% plnocenného jízdného pro pásmo 0 + vnější pásma
 5.  Průkazka PID „Senior 60-65 let“

  Vydává se na 5 let

  Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas);

  Použití: lze k ní vydat časový kupon pro Prahu (pásmo P, 0); doplňkový časový kupon občanský pro pásmo 0 + vnější pásma; doložení nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu a 24 hodinové na území Prahy v pásmu P, 0  a B
 6. Průkazka PID Sociálně potřebné osoby – označena „SP“

  Vydává se na 10 let

  Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); dále se předkládá: Rozhodnutí nebo potvrzení o pobírání invalidního důchodu třetího stupně, popř. oznámení o navýšení invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

  Použití: lze k ní vydat časový kupon pro Prahu (pásmo P, 0); doložení nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu a 24 hodinové na území Prahy v pásmu P ,0  a B
 7. Průkazka PID Osoby v hmotné nouzi – označena „HN“

  Vydává se na 1 rok

  Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); dále se předkládá: potvrzení úřadu práce o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí

  Použití: lze k ní vydat časový kupon pro Prahu (pásmo P, 0)