Co potřebuji k vystavení Průkazky PID

Průkazka PID je papírová průkazka z Jízdenkového programu, ke které lze koupit časový kupon nebo ji lze použít jako doklad k prokázání nároku na slevu. Vydává se na počkání podle tarifní kategorie na prodejních místech DPP. Manipulační poplatek za vydání průkazky PID činí 60 Kč. Cena pouzdra činí 15 Kč.

Při vydání průkazky PID předkládá žadatel průkazovou fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm a průkaz totožnosti na ověření věku. Tarifní kategorie Student, Senior, Občan v hmotné nouzi, Sociálně potřebné osoby, Zvláštní (ZTP nebo ZTP/P) a Občané uvedení ve zvláštním předpisu předkládají navíc doklad k uplatnění slevy na jízdném.

Níže jsou uvedeny základní typy průkazek PID dle tarifní kategorie:

1. Průkazka PID „Občanská s evidencí“ osobních dat uložených v databázi uživatel

Vydává se na 10 let

Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Použití: lze k ní vydat nepřenosný časový kupon pro Prahu (P, 0); doplňkový časový kupon pro pásmo 0 + vnější pásma

2. Průkazka PID „Dítě 6-15“

Vydává se na 5 let

Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se rodným listem dítěte, občanským průkazem dítěte, cestovním pasem dítěte nebo občanským průkazem (cestovním pasem) zákonného zástupce, je-li v těchto dokladech dítě zapsáno. 

Použití: lze k ní vydat doplňkový časový kupon celostátní zvýhodněný ve výši 50% plnocenného jízdného pro pásmo 0 + vnější pásma; doložení nároku na zvýhodněné jízdné na lince AE; doložení nároku na zvláštní ceny jízdného na území Prahy P, 0 a B (mimo vlaky PID) – týká se děti od 10 do 15 let

3. Průkazka PID „Junior 15-18“

Vydává se na 3 roky

Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Použití: lze k ní vydat časový kupon pro Prahu (pásmo P, 0); doplňkový časový kupon celostátní zvýhodněný ve výši 50% plnocenného jízdného pro pásmo 0 + vnější pásma; doložení nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu a 24 hodinové ve vnějších tarifních pásmech ve výši 50% plnocenného jízdného

4. Průkazka PID „Student 18-26 let“

Vydává se na 5 let

Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), dále se předkládá potvrzení o studiu v tištěné formě nebo ISIC průkaz studenta, nebo průkaz studenta vybraných vysokých škol (viz příloha č. 7 v Tarifu PID) nebo žákovský průkaz studenta;

Použití: lze k ní vydat časový kupon pro Prahu (pásmo P, 0); doplňkový časový kupon celostátní zvýhodněný ve výši 50% plnocenného jízdného pro pásmo 0 + vnější pásma

5. Průkazka PID „Senior 60-65 let“

Vydává se na 5 let

Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas);

Použití: lze k ní vydat časový kupon pro Prahu (pásmo P, 0); doplňkový časový kupon občanský pro pásmo 0 + vnější pásma; doložení nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu a 24 hodinové na území Prahy v pásmu P, 0  a B

6. Průkazka PID „Senior 65+ “

Vydává se na 10 let

Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). 

Použití: lze k ní vydat doplňkový časový kupon celostátní zvýhodněný ve výši 50 % plnocenného jízdného pro pásmo 0 + vnější pásma; doložení nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu ve vnějších tarifních pásmech ve výši 50 % plnocenného jízdného; 

7. Průkazka PID Sociálně potřebné osoby – označena „SP“

Vydává se na 10 let

Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); dále se předkládá: Rozhodnutí nebo potvrzení o pobírání invalidního důchodu třetího stupně, popř. oznámení o navýšení invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

Použití: lze k ní vydat časový kupon pro Prahu (pásmo P, 0); doložení nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu a 24 hodinové na území Prahy v pásmu P ,0  a B

8. PID Osoby v hmotné nouzi – označena „HN“

Vydává se na 1 rok

Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); dále se předkládá: potvrzení úřadu práce o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí

Použití: lze k ní vydat časový kupon pro Prahu (pásmo P, 0)
 
9. Průkazka PID pro držitele českého průkazu ZTP a ZTP/P označena „Zvl“

Vydává se na 10 let

Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); 
český průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Použití: lze k ní vydat doplňkový časový kupon celostátní zvýhodněný ve výši 25 % plnocenného jízdného pro pásmo 0 + vnější pásma; nedílnou součástí jízdního dokladu je český průkaz ZTP nebo ZTP/P.

10. Průkazka PID pro občany uvedené ve zvláštním předpisu – občané, na něž se vztahuje zákon o mimosoudních rehabilitacích  označena „RHB“

Vydává se na 10 let

Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech       4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); rozhodnutí soudu s vyznačenou nabytí právní moci, ze kterého je patrné, že na žadatele o Průkazku PID „RHB“ se vztahuje zákon o mimosoudních rehabilitací.

Použití: doložení nároku na zvláštní ceny jízdného ve všech tarifních pásmech a ve všech prostředcích PID mimo vlaky zapojené do systému PID.


11. Průkazka PID pro Osoby invalidní ve třetím stupni označena „IN3“

Vydává se na 10 let

Požadované osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, průkazová fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm; ověřují se průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas);
potvrzení pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve třetím stupni vydaném Českou správou sociálního zabezpečení.

Použití: lze k ní vydat doplňkový časový kupon celostátní zvýhodněný ve výši 50 % plnocenného jízdného pro pásmo 0 + vnější pásma; nedílnou součástí jízdního dokladu je Potvrzení pro slevu na jízdném pro osoby invalidní ve třetím stupni vydaném Českou správou sociálního zabezpečení (s QR kódem) a úředně vydaný platný identifikační osobní doklad, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození cestujícího.

Otevřít popup