Kde mohu reklamovat nesprávně nahraný kupón?

Každý cestující je při nákupu jízdního dokladu povinen zkontrolovat, zda obdržel kupón podle svých požadavků. Tato povinnost je ustanovena v Tarifu Pražské integrované dopravy.

Podle něj je cestující povinen se při nákupu jízdního dokladu v papírové i elektronické podobě přesvědčit, zda mu byl jízdní doklad vydán podle jeho požadavků a vyznačené údaje odpovídají skutečnosti (část XIV., bod 13). 

  • Pokud dojde k chybě, může klient kupón samozřejmě reklamovat bezprostředně po nákupu na příslušném prodejním místě.
  • V ostatních případech provádí reklamace elektronických kupónů nakoupených na identifikátor nebo časových kupónů v papírové podobě specializované pracoviště v budově Centrálního dispečinku MHD v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (nedaleko stanice metra a zastávky tramvají I. P. Pavlova). Odborně vyškolený personál zde posuzuje oprávněnost nároku cestujícího na vrácení jízdného a na základě doložených osobních dokladů provádí případné vrácení. Současně s tím provádí záznam o této změně přímo v databázi evidovaných časových kuponů.
  • Při vracení jízdného se postupuje dle platného Tarifu Pražské integrované dopravy. Cestující je při vrácení části jízdného za nevyužité časové kupóny vždy povinen předložit jízdní doklad a doklad totožnosti (část XVIII., bod 10.). V případě, že se cestující nemůže dostavit osobně, může pověřit jinou osobu, které po předložení jízdního dokladu, dokladu totožnosti svého i pověřující osoby, bude jízdné vráceno.

Platnost od 1.4.2023    

Otevřít popup