Jak probíhají rozsáhlejší opravy pohyblivých schodů v metru?

Při rozsáhlejších opravách pohyblivých schodů – zejména při generálních a mimořádných – dochází poměrně velký počet podnětů cestujících na zdánlivou neaktivitu pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy s poukazem, že pohyblivé schody jsou odstaveny zbytečně a nepracuje se na nich. Je však třeba vysvětlit děje, které jsou za provozu s cestujícími nepozorovatelné a neexistuje o nich širší povědomí.

Většinu prací při rozsáhlých opravách pohyblivých schodů, zejména demontáž stupňů schodového pásma a tažných řetězů, výměnu dráhového systému a dalších komponentů nelze z bezpečnostních důvodů provádět za provozu s cestujícími. Tyto práce jsou směrovány do pravidelných nočních výluk metra, zpravidla v rozsahu přibližně 0.50 – 3.50 hodin; všechny práce včetně úklidu dotčených ploch nástupiště a vestibulu však musí být skončeny do ukončení přepravní výluky. Tím je limitována i délka opravy.

Jedná se o manipulaci s rozměrnými díly, které je nezbytné demontovat, po otevření pevných záborů přestěhovat přes části přístupné veřejnosti do technických prostorů a následně odvézt do dílen oprav mimo objekt stanice. Stejný postup je dodržen i při zpětné montáži nových nebo opravených dílů. Další oblastí jsou svářecí a většina brousících prací na konstrukci, které taktéž nelze z požárních a bezpečnostních důvodů provádět za provozu s cestujícími. Část prací se provádí i ve strojovně a technickém prostoru stroje, který je pod konstrukcí zařízení.

Z běžného pohledu cestujícího se tedy může zdát, že se na zařízení neprovádí žádná činnost. Místní podmínky ve stanicích metra, kde se provádí opravy pohyblivých schodů, však jiné řešení z hlediska zajištění bezpečnosti cestující veřejnosti neumožňují.

Otevřít popup