Kdo má nárok na slevu v tarifní kategorii Osoby v hmotné nouzi?

Sleva na jízdném na územ Prahy v pásmu P,0,B  platí pro osoby s pobytem v České republice.

Na základě rozhodnutí hlavního města Prahy mohou tuto slevu využít všichni lidé, kteří pobírají od státu dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí. Potvrzení o tomto příspěvku Vám vystaví úřad práce, platí vždy jeden měsíc a je nezbytné ho mít vždy u sebe – při žádosti o speciální průkazku PID pro osoby v hmotné nouzi, při nákupu kuponu se 70% slevou i v případě, že vás bude kontrolovat revizor. Z důvodů kontroly potvrzení budou kupony pro tarifní kategorii Osoby v hmotné nouzi prodávat pouze na pracovišti v budově Centrálního dispečinku, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2, a to jak v papírové tak elektronické podobě.

  • Úřady práce ČR vydávají příslušná potvrzení pouze na délku 1 měsíce. Pokud cestující předpokládá, že bude pobírat dávky déle než měsíc, má možnost to zohlednit v zakoupení čtvrtletního kupónu, který je v přepočtu ještě mírně levnější než tři měsíční. Potvrzení si však cestující musí každý měsíc na úřadě obnovovat.
  • Ceník:
    • Elektronický měsíční kupon nebo papírový 30 denní kupon k průkazce PID = 165
    • Elektronický čtvrtletní kupon nebo papírový 90 denní kupon k průkazce PID = 444
  • Aktivaci slevované kategorie ke kartě Lítačce nebo Průkazku PID označenou "HN" Vám vystaví na prodejním místě v přízemí budovy Centrálního dispečinku DPP v pracovní dny od 6:00 do 12:45 a od 13:15 do 20:00, o sobotách od 7:00 do 14:00. K nákupu kuponu je nutné předložit potvrzení, že daná osoba pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí.
  • Při vystavení průkazky PID (platnost 1 rok) předloží žadatel občanský průkaz a fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm a potvrzení z ÚP. Manipulační poplatek činí 60 Kč + 10 Kč pouzdro.