Jak se prokazuje doprovod dítěte do 3 let?

Na území hlavního města Prahy v pásmech P, 0 a B může osoba doprovázející dítě do 3 let (do dne předcházejícímu dni 3. narozenin) využívat přepravu za zvláštní ceny jízdného (mimo vlaky PID a linku AE).

Nárok se dokládá buď občanským průkazem dítěte, cestovním pasem dítěte nebo speciální průkazkou „Průkaz dítě do 3 let“, kterou žadateli vystaví na počkání na prodejních místech Dopravního podniku.

Ve vlacích PID hradí cestující jízdné obvyklé dle Tarifu PID nebo dle tarifu železničního dopravce.

Jedno dítě může být doprovázeno pouze jednou osobou, na kterou lze nárok na zvláštní ceny jízdného uplatnit.

K vydání Průkazu dítě do 3 let je žadatel povinen doložit věk dítěte buď rodným listem, nebo jeho ověřenou fotokopii, občanským průkazem dítěte nebo cestovním pasem dítěte. Po žadateli je dále požadována aktuální fotografie dítěte o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, do 1 roku není fotografie povinná, průkaz je v takovém případě vydán bez fotografie. Osobní údaje jsou uvedeny jen na Průkazu dítě do 3 let.

Za průkaz zaplatí žadatel 60 Kč, průkaz se vydává s platností na 1 rok, nejvýše však do dne předcházejícímu dni 3. narozenin dítěte. Datum vystavení se uvádí na průkazu. Platnost průkazu se počítá od data vydání, nikoliv od data narození dítěte. Po uplynutí 1 roku je platnost průkazu ukončena a žadatel musí požádat o vydání průkazu nového s aktuální fotografií a doklady k tomu určenými.

Otevřít popup